Nghiên cứu khả năng chống ung thư của Biflavonoit phân lập từ thực vật họ Quyển bá (Selaginellaceae)

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Minh Hà
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu chiết tách amentoflavon và các biflavonoit từ một số loài thực vật họ Quyển bá theo định hướng kháng u, trên cơ sở đó đưa ra một chế phẩm có khả năng ứng dụng.
Kết quả đạt được

-    Đã khảo sát hoạt tính độc tế bào của 7 loài thực vật họ Quyển bá, phát hiện 4 loài có hoạt tính.
-    Đã nghiên cứu, phân lập và xác định cấu trúc 10 hợp chất từ cây Selaginella tamariscina
-    Đã phân lập, tách chiết amentoflavon và khảo sát hàm lượng của nó trong 7 loài thực vật họ Quyển bá.
-    Đã bước đầu xây dựng quy trình tạo 1 chế phẩm có hoạt tính từ cây S. tamariscina

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".