Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1505
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Chế tạo than hoạt tínhdạng sợi và nghiên cứu ứng dụng trong xử lý nước, nước thải
2 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng hợp các nano-phospholipid mới trên cơ sở một số dẫn xuất có hoạt tính chống sốt rét cao của artemisinin và sự hình thành liposome của chúng trong nước
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu quy trình tổng hợp tác nhân chống ung thư howiinol và các dẫn xuất chứa flo của nó
4 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu kỹ thuật tách làm giàu kết hợp với phương pháp đo hiện đại để xác định hàm lượng vết kim loại trong các đối tượng tự nhiên khác nhau
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc tinh tế động học của quá trình dịch chuyển cấu trúc, tương quan định lượng cấu trúc-hoạt tính sinh học của hợp chất hữu cơ bằng phương pháp phổ khối phân giải cao cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp với hệ phần mềm tính toán
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chiết tách và tính chất các chất có hoạt tính sinh học cơ bản từ động vật làm dược phẩm đặc biệt: các enzym thủy phân hyđrolase và toxin từ nọc rắn hổ mang Naja naja Việt Nam
7 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phân tích dạng nhóm chức và cấu trúc các chất, các hợp chất bằng phương pháp hóa lý và vật lý hiện đại
8 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phân tích dạng vết các kim loại nặng: Cr, Cd, Pb, Cu, As, Se và nguyên tố vi lượng iôt trong các mẫu sinh, y học, lương thực, thực phẩm môi trường góp phần nâng cao trình độ khoa học nghiên cứu quan hệ giữa hàmg lượng dạng vết kim loại với các
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo màng Au, Pt cấu trúc nano bằng phương pháp điện hóa làm điện cực ứng dụng trong phân tích
10 Hình ảnh nổi bật Mô hình hóa cơ chế động học phản ứng của hệ O3/OH-; O3/H2O2, ứng dụng vào quá trình oxi hóa vết các chất hữu cơ ô nhiễm trong nước
11 Hình ảnh nổi bật Hóa học nano-công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu lai polyme dẫn-vô cơ cấu trúc nano
12 Hình ảnh nổi bật Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Giấp cá, Houtuynia Cordata Thumb., Saururaceae
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo Carbide wolfram cho phản ứng đồng phân hóa n-paraphine
14 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo, tính chất lý Hóa và khả năng ứng dụng của vật liệu cacbon xốp nanomet
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo xúc tác VPO bằng phương pháp lò vi sóng. Ứng dụng vào phản ứng đốt cháy hỗn hợp 30% PROPAN- 70% BUTAN
16 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo lớp phủ niken có cấu trúc submicro-nano có khả năng chồng ăn mòn cao bằng kỹ thuật mạ xung
17 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu ứng dụng phức chất cơ kim trên cơ sở Triphenyl photphin oxit trong chiết phân chia, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và phương pháp tổng hợp các nguyên tố đất hiếm, oxit kim loại quí, vật liệu chứa đất hiếm kích thước nanômet dùng trong xúc tác,
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hiệu ứng gia cường của các chất độn hoạt tính silicat biến tính hữu cơ nanofil đối với các hỗn hợp cao su (NR/SBR, NR/EPDM và EPDM). Khảo sát tính chất của các vật liệu polyme nanocomposit trên cơ sở các hỗn hợp polyme nói trên
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổ hợp xúc tác oxyhóa và xúc tác DeNOx trên nền các oxit phức hợp có kích thước nanômét, pha tạp các oxit kim loại nhằm chế tạo các bộ lọc xử lý khí CO, VOC, SOx và NOx
20 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất vật lý của một số hệ vật liệu từ manganite có kích thước micro va nanomet
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".