Nghiên cứu hiệu ứng gia cường của các chất độn hoạt tính silicat biến tính hữu cơ nanofil đối với các hỗn hợp cao su (NR/SBR, NR/EPDM và EPDM). Khảo sát tính chất của các vật liệu polyme nanocomposit trên cơ sở các hỗn hợp polyme nói trên

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Quang
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Chế tạo, khảo sát cấu trúc hình thái và tính chất của các vật liệu polyme compozit trên cơ sở các hỗn hợp polyme (NR/SBR, NR/NBR và EPDM) với chất độn hoạt Hóa silicat biến tính hữu cơ kích thước nanomet (Nanofil).
Kết quả đạt được

- Công bố trên 6 công trình trong các tạp chí quốc gia và hội nghị quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".