Nghiên cứu ứng dụng phức chất cơ kim trên cơ sở Triphenyl photphin oxit trong chiết phân chia, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và phương pháp tổng hợp các nguyên tố đất hiếm, oxit kim loại quí, vật liệu chứa đất hiếm kích thước nanômet dùng trong xúc tác,

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Lưu Minh Đại
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 260 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu chiết phân chia các nguyên tố đất hiếm bằng triphenyl photphin oxit
    Tổng hợp một số các oxit, hỗn hợp oxit đất hiếm và kim loại mầu kích thước nanomet
Kết quả đạt được
  • Tổng hợp MnO2 kích thước nanomet bằng phương pháp bốc cháy gel và NC khả năng sử dụng MnO2 kích thước nanomet để hấp phụ asenic
  • Tổng hợp NiO kích thước nanomet bằng phương pháp bốc cháy gel Ni-xitrat
  • Tổng hợp perovskit La0,8Ce0,2CrO3 bằng phương pháp đốt cháy gel
  • Tổng hợp TiO2 cấu trúc nanomet bằng đốt cháy gel của axit tatric và hoạt tính quang Hóa.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".