Nghiên cứu chiết tách và tính chất các chất có hoạt tính sinh học cơ bản từ động vật làm dược phẩm đặc biệt: các enzym thủy phân hyđrolase và toxin từ nọc rắn hổ mang Naja naja Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Trần Đình Toại
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 260 triệu đồng
Kết quả đạt được

- Chiết tách và làm sạch enzyme phospholipase từ nọc rắn hổ mang Naja. naja  Việt Nam
- Nghiên cứu tính chất sinh học của enzyme phospholipase chiết  từ nọc rắn hổ mang từ nọc rắn hổ mang Naja. naja  Việt Nam
- Khảo sát độ bền và hoạt tính sinh học của Phospholipase A2 v từ nọc rắn hổ mang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".