Nghiên cứu quy trình tổng hợp tác nhân chống ung thư howiinol và các dẫn xuất chứa flo của nó

Chủ nhiệm đề tài TS. Đoàn Thị Mai Hương
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu quy trình tổng hợp hợp chất có hoạt tính chống ung thư howiinol
  • Nghiên cứu quy trình tổng hợp các dẫn xuất chứa flo của howiinol
  • Thử hoạt tính sinh học của 1 số chất tổng hợp được
Kết quả đạt được
  • Đã công bố 01 công trình khoa học trên Tạp chí khoa học & công nghệ và 01 công trình khoa học trên procceding của  hội nghị khoa học quốc tế.
  • Dự kiến đăng thêm 02 -03 bài nữa (đang viết và đợi kết quả thử hoạt tính sinh học)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".