Nghiên cứu tổng hợp các nano-phospholipid mới trên cơ sở một số dẫn xuất có hoạt tính chống sốt rét cao của artemisinin và sự hình thành liposome của chúng trong nước

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Khắc Vũ
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nội dung: Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất mới phospholipid trên cơ sở axit artéunic.
Kết quả đạt được
  • T. K. Vu, N. V. Viet, P. D. Chau. Synthesis of novel 10-deoxoartemisinin containing halogens. Journal of Chemistry, Vol.44(2), P.245-248, 2006.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".