Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1505
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số phương pháp chế tạo và các tính chất của một số vật liệu hạt nano từ tính
2 Hình ảnh nổi bật Tổng hợp, cấu trúc, tính chất và xử lý vật liệu lai chức năng giữa nhóm hữu cơ acrylics và oxit kim loại Y2O3 và TiO2 dạng hạt hoặc ống nano và khả năng ứng dụng trong quang tử học
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu các cấu trúc nano ZnO (thanh và dây) bằng phương pháp lắng đọng pha hơi (CVD) và NC tính chất vật lý của các vật liệu đó
4 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hiệu ứng giam giữ phonon và hiệu ứng bề mặt của hệ vật lý thấp chiều bằng phương pháp tán xạ Raman
5 Hình ảnh nổi bật Chế tạo và khảo sát tính chất trao đổi, tích trữ và dẫn ion của vật liệu nano trên cơ sở các perovskite của hợp chất oxit kim loại chuyển tiếp ứng dụng trong kỹ thuật quang điện tử
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc, đặc tính quang huỳnh quang và điện huỳnh quang của linh kiện phát quang trên cơ sở vật liệu Si có cấu trúc nano
7 Hình ảnh nổi bật Vật liệu silica pha tạp ecbi có chứa nano tinh thể silic dưới dạng màng mỏng sử dụng trong linh kiện quang tử tích cực ở vùng hồng ngoại
8 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu sự phát xạ mốt vọng hành lang với độ rộng cực phổ hẹp trong buồng cộng hưởng dạng cầu kích thước micromet trên cơ sở vật liệu silica pha tạp đất hiếm
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ chế nhạy khí cháy và các tính chất của oxit perovskite có kích thước nanômét
10 Hình ảnh nổi bật Chế tạo và NC động học điện tử và động học spin trong các vật liệu điện tử tiên tiến (sắt từ – CMR, GMR, sắt từ – CIM và bán dẫn pha loãng từ dạng khối và dạng màng mỏng kích thước nanô mét
11 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ sở vật lý và quy trình của các giải pháp công nghệ nâng cao phẩm chất từ tính của nam châm hai pha từ cứng/mềm có cấu trúc nano
12 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ chế phát quang hiệu suất cao trong một số vật liệu định hướng ứng dụng trong chiếu sáng rắn
13 Hình ảnh nổi bật Các quá trình tương tác điện tử của hệ điện tử trong chấm lượng tử bán dẫn
14 Hình ảnh nổi bật Pin nhiên liệu dùng Methanol trực tiếp (DMFC): Vật lý, ứng dụng triển khai và công nghệ chế tạo có sử dụng Vật liệu và công nghệ nano
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng hợp các hạt nanô từ phục vụ cho việc nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh trong lĩnh vực y sinh học
16 Hình ảnh nổi bật Động học spin của Polariton trong các vi hốc bán dẫn
17 Hình ảnh nổi bật Bức xạ tự phát trong môi trường có điều kiện biên phức tạp
18 Hình ảnh nổi bật Động học của Polariton trong các vi hốc bán dẫn
19 Hình ảnh nổi bật Một vài tính chất quang của giếng lượng tử bán dẫn Spintronic
20 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu động học của quá trình cuốn protein bằng các phương pháp mô phỏng
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".