Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1493
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Các quá trình tương tác điện tử của hệ điện tử trong chấm lượng tử bán dẫn
2 Hình ảnh nổi bật Pin nhiên liệu dùng Methanol trực tiếp (DMFC): Vật lý, ứng dụng triển khai và công nghệ chế tạo có sử dụng Vật liệu và công nghệ nano
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổng hợp các hạt nanô từ phục vụ cho việc nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh trong lĩnh vực y sinh học
4 Hình ảnh nổi bật Động học spin của Polariton trong các vi hốc bán dẫn
5 Hình ảnh nổi bật Bức xạ tự phát trong môi trường có điều kiện biên phức tạp
6 Hình ảnh nổi bật Động học của Polariton trong các vi hốc bán dẫn
7 Hình ảnh nổi bật Một vài tính chất quang của giếng lượng tử bán dẫn Spintronic
8 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu động học của quá trình cuốn protein bằng các phương pháp mô phỏng
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu sử dụng hiệu ứng EIT trong thông tin lượng tử
10 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử
11 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu quang phân hạch và phản ứng quang hạt nhân phát các loại hạt khác nhau trong vùng kích thích cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ trên các máy gia tốc
12 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu proton sử dụng máy gia tốc của RIKEN và thế giới.
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt gây bởi bức xạ hãm và nơtron trên các máy gia tốc electron năng lượng 15 MeV, 100 MeV và 2,5 GeV”
14 Hình ảnh nổi bật Tương tác giữa các phân tử sinh học với các vật liệu cấu trúc nanô phát quang dùng trong đánh dấu sinh học
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu ảnh hưởng của các liên kết sinh hợp lên tính chất quang của các nanô tinh thể
16 Hình ảnh nổi bật Vật lý của các laser rắn phát xung cực ngắn được bơm bằng laser bán dẫn
17 Hình ảnh nổi bật Vật lý lade màu xung picô - giây phản hồi phân bố ( DFB) được bơm bằng lade xung nanô-giây
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tính chất quang phổ màng ZnO cấu trúc nano chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hợp chất Hóa học hữu cơ - kim loại ( MOCVD)
19 Hình ảnh nổi bật NC các đặc trưng cấu trúc, các tính chất quang Hóa, quang lý, động học và đánh giá vai trò của tạp ion kim loại trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ ứng dụng trong y - sinh học và môi trường bằng phương pháp quang phổ.
20 Hình ảnh nổi bật Các quá trình tương tác của các chuẩn hạt trong một số hệ quantum, nano và bio
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".