Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1505
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu sử dụng hiệu ứng EIT trong thông tin lượng tử
2 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu quang phân hạch và phản ứng quang hạt nhân phát các loại hạt khác nhau trong vùng kích thích cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ trên các máy gia tốc
4 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu proton sử dụng máy gia tốc của RIKEN và thế giới.
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt gây bởi bức xạ hãm và nơtron trên các máy gia tốc electron năng lượng 15 MeV, 100 MeV và 2,5 GeV”
6 Hình ảnh nổi bật Tương tác giữa các phân tử sinh học với các vật liệu cấu trúc nanô phát quang dùng trong đánh dấu sinh học
7 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu ảnh hưởng của các liên kết sinh hợp lên tính chất quang của các nanô tinh thể
8 Hình ảnh nổi bật Vật lý của các laser rắn phát xung cực ngắn được bơm bằng laser bán dẫn
9 Hình ảnh nổi bật Vật lý lade màu xung picô - giây phản hồi phân bố ( DFB) được bơm bằng lade xung nanô-giây
10 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tính chất quang phổ màng ZnO cấu trúc nano chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hợp chất Hóa học hữu cơ - kim loại ( MOCVD)
11 Hình ảnh nổi bật NC các đặc trưng cấu trúc, các tính chất quang Hóa, quang lý, động học và đánh giá vai trò của tạp ion kim loại trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ ứng dụng trong y - sinh học và môi trường bằng phương pháp quang phổ.
12 Hình ảnh nổi bật Các quá trình tương tác của các chuẩn hạt trong một số hệ quantum, nano và bio
13 Hình ảnh nổi bật Mấy vấn đề cơ bản của Vật lý nano và tính toán lượng tử, nói riêng, của Vật lý lượng tử, nói chung
14 Hình ảnh nổi bật Các hiệu ứng không trật tự trong các cấu trúc nanô bán dẫn nằm trong từ trường
15 Hình ảnh nổi bật Mô phỏng cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn
16 Hình ảnh nổi bật Lý thuyết các quá trình truyền dẫn trong bán dẫn từ pha loãng
17 Hình ảnh nổi bật Chuyển pha trong các hệ phức hợp
18 Hình ảnh nổi bật Các hiệu ứng lượng tử trong dẫn điện ở các linh kiện nano
19 Hình ảnh nổi bật Hiệu ứng vật lý mới trong các mô hình 3-3-1
20 Hình ảnh nổi bật Một số phương pháp trong vật lý năng lượng cao và ứng dụng cho các hệ tương quan mạnh
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".