Các hiệu ứng lượng tử trong dẫn điện ở các linh kiện nano

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH. Nguyễn Văn Liễn
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • NC xây dựng các mode phonon trong các mô hình cụ thể của các cấu trúc nano bán dẫn, NC các tương tác của electron và phonon trong các cấu trúc đó.
  • NC các tính chất điện tử của các cấu trúc nano bán dẫn (độ linh động của electron, tốc độ tán xạ của electron bởi phonon, tốc độ bắt electron, sự phúc hồi của các electron nóng..,) và sự phụ thuộc của chúng vào các thông số của cấu trúc.
  • Đào tạo cán bộ NC vật lý lý thuyết trẻ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".