Mô phỏng cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hồng Quang
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 210 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • NC lý thuyết và mô phỏng máy tính cấu trúc điện tử và cấu trúc năng lượng của các hệ cấu trúc nano như tinh thể nano bán dẫn. Đối tượng xét là cả hệ đơn điện tử và hệ nhiều điện tử.
  • NC chuyển dịch điện tử và các quá trình vật lý như hấp thụ ánh sang, phát quang, hiệu ứng tương tác điện tử phonon, hiệu ứng giam cầm lượng tử và hiệu ứng tích điện trong các cấu trúc nano bán dẫn, nhắm thiết lập cơ sở khoa học cho việc NC ứng dụng thiết kế và các linh kiện điện tử nano.
Kết quả đạt được
  • Chương trình máy tính cho phép khảo sát sự phụ thuộc của cấu trúc điện tử vào hình dạng của tinh thể nano.
    Thu được năng lượng và hàm song tự hợp của các điên tử trong tinh thể nano dạng chấm lượng tử hình cầu bằng phương pháp trường tự hợp Hartree-Fock
  • Thu được phổ hấp thụ và phát quang của điện tử trong tinh thể nano bán dẫn dạng cầu
    Thu được đặc trưng Von – Ampe của dòng chui ngầm qua linh kiện điện tử dựa trên cấu trúc nano bán dẫn.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".