Các quá trình tương tác của các chuẩn hạt trong một số hệ quantum, nano và bio

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 450 triệu đồng

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".