NC các đặc trưng cấu trúc, các tính chất quang Hóa, quang lý, động học và đánh giá vai trò của tạp ion kim loại trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ ứng dụng trong y - sinh học và môi trường bằng phương pháp quang phổ.

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Vũ Thị Bích
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 180 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • NC các đặc trưng cấu trúc, các tính chất quang Hóa, quang lý, vai trò của tạp ion kim loại trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ có tính oxy hóa mạnh như: oxít titan, curcumin và các hợp chất biến đổi (modified) của chúng bằng các phương pháp QP nhằm ứng dụng trong y học, sinh học và môi trường
Kết quả đạt được
  • 02 công bố tại Hội nghị QHQP quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".