Vật lý của các laser rắn phát xung cực ngắn được bơm bằng laser bán dẫn

Chủ nhiệm đề tài GS. TS. Nguyễn Đại Hưng
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 510 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Vật lý của các laser rắn phát xung cực ngắn được bơm bằng laser bán dẫn
Kết quả đạt được
  • 09 công bố khoa học (06 công bố tại Hội nghị QHQP quốc gia v à 03 công bố tại Hội nghị Quôc tế - OPTO 2008).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".