Nghiên cứu ảnh hưởng của các liên kết sinh hợp lên tính chất quang của các nanô tinh thể

Chủ nhiệm đề tài TS. Nghiêm Thị Hà Liên
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu ảnh hưởng của các liên kết sinh hợp lên tính chất quang của các nanô tinh thể.
Kết quả đạt được
  • 01 công bố tại Hội nghị QHQP quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".