Tương tác giữa các phân tử sinh học với các vật liệu cấu trúc nanô phát quang dùng trong đánh dấu sinh học

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trần Hồng Nhung
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 180 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Tương tác giữa các phân tử sinh học với các vật liệu có cấu trúc nano phát quang dùng trong đánh dấu sinh học
Kết quả đạt được
  • 01 công bố tại Hội nghị QHQP quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".