Nghiên cứu phản ứng hạt nhân sinh nhiều hạt gây bởi bức xạ hãm và nơtron trên các máy gia tốc electron năng lượng 15 MeV, 100 MeV và 2,5 GeV”

Chủ nhiệm đề tài GS. TS. Nguyễn Văn Đỗ
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 540 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân chọn lọc sử dụng các bức xạ đặc trưng trên 02 máy gia tốc electron hiện đại, năng lượng 100 MeV và 2.5 GeV.
Kết quả đạt được

1. Bài báo khoa học*:
A) Công bố quốc tế (SCI):
- Đã đăng và nhận đăng: 04
- Đã gửi đăng: 01
B) Công bố trong nước:
- Đã gửi tạp chí Commun. in Phyics: 01
2. Đào tạo:
- Tiến sĩ: 01(đang làm LA)
- Thạc sĩ: 02
- Cử nhân:03 (khóa luận)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".