Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1493
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu dao động trong cơ hệ chịu kích động ngẫu nhiên và các phương pháp giảm dao động có hại
2 Hình ảnh nổi bật Phương pháp bài toán ngược và sóng phi tuyến soliton
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế độ chảy hai pha dầu - nước và tác động thủy động học của nó lên đường ống vận chuyển dầu khí
4 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề cơ bản của dòng chảy nhiều pha trong đường ống
5 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề mô hình mô phỏng trong thủy khí công nghiệp và môi trường
6 Hình ảnh nổi bật Một số mô hình tiên tiến và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao trong mô phỏng số dòng chảy bao và tương tác dòng - vật thể
7 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề cơ bản của lý thuyết dòng chảy nhiều pha và có khả năng ứng dụng trong mô phỏng và dự báo lũ bùn cát
8 Hình ảnh nổi bật Mô phỏng số vận tải bùn cát và biến đổi đáy có trao đổi nhiệt - mặn
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số vấn đề trong công nghệ điều hành tối ưu các hồ chứa
10 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề nâng cao về các hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức
11 Hình ảnh nổi bật Mô hình hóa kỹ thuật phần mềm trong các hệ nhúng và ứng dụng vi sinh
12 Hình ảnh nổi bật Các phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu xây dựng một số thuật toán nhanh giải các bài toán lớn và ứng dụng.
14 Hình ảnh nổi bật Khai thác một số phương pháp tiêu biểu về trích chọn đặc trưng và khả năng ứng dụng trong nhận dạng chữ, tiếng nói, văn bản và hình ảnh … Mã số: 2.007.06
15 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề tính toán trong các hệ thống cơ sở dữ liệu
16 Hình ảnh nổi bật Phát triển một số phương pháp và kỹ thuật ứng dụng trong phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng và ước lượng dự án phần mềm
17 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phát triển phương pháp luận tính toán mềm (Soft Computing) và ứng dụng vào một số lĩnh vực công nghệ với môi trường thông tin không chắc chắn
18 Hình ảnh nổi bật Một số cấu trúc toán rời rạc trong tính toán và xử lý tin
19 Hình ảnh nổi bật Hệ động lực rời rạc: một số khía cạnh lý thuyết và ứng dụng
20 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề chọn lọc của hệ mờ và tính toán mềm
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".