Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1505
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Sự thống nhất và tương tác giữa trường điện từ và trường hấp dẫn trong lý thuyết trường thống nhất Einstein – Cartan – Evans (ECE)
2 Hình ảnh nổi bật Tương tác electron – phonon và các tính chất điện tử của các cấu trúc nano bán dẫn
3 Hình ảnh nổi bật Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn
4 Hình ảnh nổi bật Động lực học phi tuyến
5 Hình ảnh nổi bật Các phương pháp mô phỏng phân tích ứng xử, đánh giá phá hủy kết cấu bản vỏ và ứng dụng
6 Hình ảnh nổi bật Phân tích động lực học kết cấu có ứng xử phức tạp sử dụng mô hình phần tử hữu hạn cải biên
7 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu triển khai ứng dụng địa vật lý, địa kỹ thuật cho công nghệ xây dựng, dự báo và phòng chống các hiểm họa địa chất
8 Hình ảnh nổi bật Cơ - Lý tính vật liệu và giới hạn bền kết cấu
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng động lực học và điều khiển rôbốt thông minh và vệ tinh siêu nhỏ
10 Hình ảnh nổi bật Mô phỏng số và điều khiển cơ hệ chịu liên kết
11 Hình ảnh nổi bật Chẩn đoán, cân bằng máy quay và giảm dao động cơ hệ hỗn hợp.
12 Hình ảnh nổi bật Chẩn đoán kỹ thuật công trình - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu dao động trong cơ hệ chịu kích động ngẫu nhiên và các phương pháp giảm dao động có hại
14 Hình ảnh nổi bật Phương pháp bài toán ngược và sóng phi tuyến soliton
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế độ chảy hai pha dầu - nước và tác động thủy động học của nó lên đường ống vận chuyển dầu khí
16 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề cơ bản của dòng chảy nhiều pha trong đường ống
17 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề mô hình mô phỏng trong thủy khí công nghiệp và môi trường
18 Hình ảnh nổi bật Một số mô hình tiên tiến và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao trong mô phỏng số dòng chảy bao và tương tác dòng - vật thể
19 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề cơ bản của lý thuyết dòng chảy nhiều pha và có khả năng ứng dụng trong mô phỏng và dự báo lũ bùn cát
20 Hình ảnh nổi bật Mô phỏng số vận tải bùn cát và biến đổi đáy có trao đổi nhiệt - mặn
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".