Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1505
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số vấn đề trong công nghệ điều hành tối ưu các hồ chứa
2 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề nâng cao về các hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức
3 Hình ảnh nổi bật Mô hình hóa kỹ thuật phần mềm trong các hệ nhúng và ứng dụng vi sinh
4 Hình ảnh nổi bật Các phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu xây dựng một số thuật toán nhanh giải các bài toán lớn và ứng dụng.
6 Hình ảnh nổi bật Khai thác một số phương pháp tiêu biểu về trích chọn đặc trưng và khả năng ứng dụng trong nhận dạng chữ, tiếng nói, văn bản và hình ảnh … Mã số: 2.007.06
7 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề tính toán trong các hệ thống cơ sở dữ liệu
8 Hình ảnh nổi bật Phát triển một số phương pháp và kỹ thuật ứng dụng trong phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng và ước lượng dự án phần mềm
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phát triển phương pháp luận tính toán mềm (Soft Computing) và ứng dụng vào một số lĩnh vực công nghệ với môi trường thông tin không chắc chắn
10 Hình ảnh nổi bật Một số cấu trúc toán rời rạc trong tính toán và xử lý tin
11 Hình ảnh nổi bật Hệ động lực rời rạc: một số khía cạnh lý thuyết và ứng dụng
12 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề chọn lọc của hệ mờ và tính toán mềm
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu về các trường địa vật lý và cấu trúc vỏ Trái đất.
14 Hình ảnh nổi bật Các tinh thể quang của chấm lượng tử bán dẫn trong tinh thể quang tử OPALS
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hệ thống xử lý nước nước thải nhuộm theo phương pháp sinh thái
16 Hình ảnh nổi bật Phân lập vi sinh vật diệt muỗi và xây dựng thư viện vi sinh vật diệt côn trùng gây hại
17 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu toàn diện các hợp chất từ rong Nâu Việt Nam, Nghiên cứu cấu trúc hoạt tính sinh học của các polysacarit và các chuyển hóa của chúng bằng enzyme
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu sự thích nghi và đa dạng sinh học giun tròn ở nhiệt đới và vai trò của các loài nhiệt đới trong quá trình phát triển, tiến hóa của nhóm động vật này
19 Hình ảnh nổi bật Corindon và zircon trong bazan Kainozoi Việt Nam – dấu hiệu chỉ thị tương tác manti – vỏ
20 Hình ảnh nổi bật Đa dạng sinh học, cấu trúc và đặc điểm của quần xã sinh vật đáy ở vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".