Nghiên cứu các sinh vật biển trong nhiệm vụ tàu nghiên cứu biển “Viện sỹ Oparine” vào khảo sát tại Việt Nam lần thứ 5, nhằm phát hiện các chất có hoạt tính sinh học phục vụ cho nghiên cứu y-sinh-dược học - Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.NGA.15.04/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hoài Nam
Đơn vị thực hiện Viện Hóa sinh biển
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 800 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Phân lập, xác định cấu trúc hóa học và khảo sát được hoạt tính sinh học của một số hợp chất từ các mẫu sinh vật biển (lượng nhiều) thu được trong chuyến khảo sát;
- Góp phần hợp tác đào tạo cán bộ theo hướng nghiên cứu.

Kết quả đạt được

+ Đã tham gia chuyến khảo sát thuộc chương trình khảo sát của tàu Viện sĩ Oparin lần thứ 5 tại Việt Nam, trong chuyến đi đã thu thập được 03 nhóm đối tượng mẫu thuộc San hô mềm, Thân mềm và Động vật da gai.
+ Đã tiến hành phân lập được 12 hơp chất từ đối tượng san hô mềm Sinularia erecta, 07 hợp chất từ loài ốc mỡ Neverita didyma. Kết quả xác định cấu trúc cho thấy 06 hợp chất thuộc lớp eudesmene trong đó có 01 hợp chất mới là 3β, 5α-dihydroxyeudesma-4(15), 11-dien (SER8), 04 hợp chất thuộc dạng aromadendrane, 09 hợp chất thuộc dạng steroid và khác.
+ Đã tiến hành nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào trên ba dòng tế bào ung thư thử nghiệm (ung thư phổi người A549, ung thư cổ tử cung người Hela và ung thư tuyến tụy người PANC-1) và ức chế sự sản sinh nitric oxide (NO). Kết quả cho thấy ở dòng tế bào ung thư phổi người A549, mẫu SER8 có hoạt tính diệt tế bào tốt với giá trị IC50 là 14.79 ± 0.91 µM. Kết quả thử nghiệm khả năng ức chế ức chế sự sản sinh NO các hợp chất chưa thu được kết quả tốt.
+ Đã cử được 01 lượt cán bộ phía Việt Nam sang Nga học tập kinh nghiệm, trao đổi với phía Nga giải quyết những vấn đề khó thực hiện tại Việt Nam.

Một số hình ảnh của đề tài: 

nhnam1

Những đóng góp mới

Đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 01 hợp chất mới là 3β, 5α-dihydroxyeudesma-4(15), 11-dien từ loài san hô mềm Sinularia erecta

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
+ 01 Công trình trên tạp chí ISI:
Huong NT, Ngoc NT, Thanh NV, Dang NH, Cuong NX, Nam NH, Thung DC, The HV, Tuan VS, Kiem PV, Minh CV (2018), Eudesmane and aromadendrane sesquiterpenoids from the Vietnamese soft coral Sinularia erecta. Nat Prod Res. Vol. 32(15), pp.1798-1802.
+ 01 Công trình trên tạp chí Quốc gia:
Nguyen Thi Huong, Ninh Thi Ngoc, Tran Manh Tri, Nguyen Van Thanh, Nguyen Xuan Cuong, Do Cong Thung, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh (2017), Struture elucidation of eight known sesquiterpenoids from the soft coral Sinularia erecta, Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 55 (6e), pp. 150-154.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".