Nghiên cứu phối hợp khai thác hai hệ thống vệ tinh: VNREDSat-1 và BKA Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.Belarus.04/16-17

Chủ nhiệm đề tài ThS. Bùi Doãn Cường
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Thuộc chương trình Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Belarus, Cộng hòa Belarus
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

Xây dựng phương án phối hợp chụp ảnh giữa hai hệ thống vệ tinh của Việt Nam là VNREDSat-1 và của Belarus là BKA.

Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thiện các nội dung đã được phê duyệt và đạt được các kết quả chính như sau:
- Dữ liệu ảnh vệ tinh BKA được phía bạn trao đổi
- Phương án phối hợp chụp ảnh giữa hai hệ thống vệ tinh
- Công bố khoa học tại hội thảo trong nước và đăng được bài báo tại tạp chí khoa học phía bạn.

Một số hình ảnh của đề tài:

bdcuong3

bdcuong4

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:

bdcuong1

- Các sản phẩm:

bdcuong2

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".