Nghiên cứu quá trinhg cracking xúc tác trên hệ xúc tác FCC mới tạo xăng sinh học (Bio-10, Bio-20) từ dầu sinh học (nguồn phế thải nông – lâm nghiệp) và cặn dầu mỏ đạt chất lượng tương đương xăng thương mại - Mã số đề tài: VAST.07

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Anh Tuấn
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2014 - 2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo xúc tác cracking mới (xúc tác FCC biến tính HZSM-5) hoạt tính cao bằng phương pháp cracking xúc tác sử dụng hỗn hợp dầu (20% dầu sinh học và 80% cặn dầu Bạch Hổ) tạo xăng sinh học (Bio-20) đạt chất lượng tương đương xăng thương mại.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:

  • Đã chế tạo thành công xúc tác hợp phần cho quá trình cracking cặn dầu với 20% dầu sinh học và 80% cặn dầu bạch hổ. Đã chế tạo thành công xúc tác Ni-Cu-SiO2 hiệu quả cao cho quá trình hydrodeoxy hóa (HDO)dầu sinh học từ nhiệt phân có xúc tác rơm rạ.
  • Đã nghiên cứu, đặc trưng cấu trúc, tính chất của xúc tác tổng hợp được bằng các phương pháp hóa lý hiện đại. Đặc biệt đối với xúc tác cho quá trình HDO, xúc tác Ni-Cu-SiO2 có kích thước hạt nano ( 30 nm) và phân bố đồng

- Về ứng dụng:
Đã tổng hợp thành công xúc tác hợp phần FCC trên cơ sỡ xúc tác phế thải từ nhà máy lọc dầu Dung Quất và ứng dụng để cracking xúc tác nguyên liệu 80% cặn dầu Bạch hổ 20% dầu sinh học nhiệt phân từ rơm rạ đạt chất lượng tương dương so với 100% nguyên liệu hóa thạch. Đã năng cấp chất lượng dầu sinh học bằng quá trình hidro deoxy hóa (HDO) sử dụng xúc tác mới nano Ni-Cu-SiO2.

Một số hình ảnh của đề tài: 

vatuan1

vatuan2

vatuan3

vatuan4

Những đóng góp mới

- Đã chế tạo thành công xúc tác hợp phần cho quá trình cracking cặn dầu với 20% dầu sinh học và 80% cặn dầu bạch hổ. Đã chế tạo thành công xúc tác Ni-Cu-SiO2 hiệu quả cao cho quá trình hydrodeoxy hóa (HDO)dầu sinh học từ nhiệt phân có xúc tác rơm rạ.
- Xúc tác FCC hợp phần (FCC phế thải biến tính + diA+ HZM5) có hoạt tính cao hơn so với xúc tác FCC công nghiệp, có hiệu suất thu hồi xăng và DO gần tương dương xúc tác FCC công nghiệp. Xúc tác Ni-Cu-SiO2 cho quá trình HDO có hoạt tính xúc tác và độ chọn lọc cao trong việc loại bỏ oxi tương dương với xúc tác kim loại quý Pt/SiO2(T).
- Đã có 2 quy trình công nghệ:
- Quy trình công nghệ chế tạo xúc tác cracking FCC biến tính với HZSM-5 hoạt tính cao.
- Quy trình cracking xúc tác hỗn hợp dầu (20% dầu sinh học và 80% cặn dầu Bạch Hổ) trên hệ MAT (Micro Activity Test) tạo xăng sinh học (Bio-20) đạt chất lượng tương đương xăng thương mại.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
01 bài báo trên tạp chí Hóa học
01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc ISI.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

vatuan5

Đào tạo 01 Tiến sỹ (đã bảo vệ và cấp bằng 2016)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".