Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đặc điểm sinh cảnh của loài Voọc bạc Đông Dương Trachypithecus germaini (Milne-Edwards, 1876); đề xuất các biện pháp bảo tồn Mã số đề tài: VAST.ĐLT.09/14-15

Chủ nhiệm đề tài Trần Văn Bằng
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2014 - 2015
Tổng kinh phí 450 triệu
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xác định được hiện trạng quần thể và đặc điểm sinh cảnh loài Vọoc bạc Đông dương (Trachypithecus germaini); làm cơ sở cho các đề xuất các biện pháp bảo tồn ở Việt Nam.
Các mục tiêu cụ thể bao gồm:
- Xác định hiện trạng quần thể Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam.
- Mô tả đặc điểm sinh cảnh của loài ở Việt Nam
- Đề xuất một số giải pháp bảo tồn loài voọc bạc Đông Dương ở việt Nam

Kết quả đạt được

-    Về khoa học: Đề tài đã cung cấp được thông tin về hiện trạng của loài Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam (từ 360 – 406 cá thể). Bên cạnh đó, đặc điểm sinh cảnh sống của loài Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam cũng đã được nghiên cứu và tư liệu hóa. Những hiểu biết, và tác động của người dân lên loài Voọc bạc Đông Dương cũng đã được nghiên cứu qua nghiên cứu của đề tài.
-    Về ứng dụng: Đề tài đã xác định được cơ sở lí luận cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn loài trong tương lai. Trong đó, hướng đến sự phát triển bền vững gắn liền với bảo tồn. Do đó, kết quả của đề tài có thể ứng dụng được cho các địa phương.

tvbang

Những đóng góp mới

Đề tài sử dụng các mô hình mô phỏng sự phân bố của loài để đánh giá hiện trạng phân bố trên quy mô rộng. Đây là hướng nghiên cứu mới ở Việt Nam và có tính khả thi cao trong nghiên cứu và bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm.

Sản phẩm

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê):
o    01 bài báo. Tên bài báo: “CURRENT CONSERVATION STATUS OF GERMAIN’S LANGUR (Trachypithecus germaini) IN VIETNAM”. Tạp chí PRIMATES.
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
o    Báo cáo tổng kết đề tài: Hiện đang được lưu trữ tại Viện Sinh thái học Miền Nam
o    Báo cáo chuyên đề của đề tài: 06 báo cáo chuyên đề, hiện đang được lưu trữ tại Viện Sinh thái học Miền Nam
o    Bộ bản đồ: Hiện đang được lưu trữ tại Viện Sinh thái học Miền Nam.

o    Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ

Địa chỉ ứng dụng

Kết quả của đề tài có thể được áp dụng tại các Vườn quốc gia như Phú Quốc, U Minh Hạ; có thể được sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh An Giang, Cà Mau và Kiên Giang sử dụng nhằm định hướng bảo tồn đa dạng sinh học.
*    Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:

Chủ nhiệm đề tài trân trọng cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đã tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu trẻ được thực hiện nghiên cứu.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".