Hoàn thiện công nghệ chế tạo ống gân xoắn từ vật liệu tổ hợp PE/tro bay và tro bay biến tính sử dụng để hạ ngầm các loại dây, cáp trong ngành xây dựng, điện lực, viễn thông Mã số dự án: VAST.SXTN.01/15-16

Chủ nhiệm đề tài GS. TS. Thái Hoàng
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Tổng kinh phí 1200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của dự án là chế tạo sản phẩm ống gân xoắn PE/hỗn hợp tro bay có và không biến tính có chất lượng đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCXDVN 272-2002 và của doanh nghiệp phục vụ một số lĩnh vực kỹ thuật.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Đã xây dựng 2 quy trình công nghệ về biến tính tro bay bằng axit stearic và công nghệ chế tạo ống gân xoắn từ hạt masterbatch, 1 tiêu chuẩn cơ sở. Có 3 bài báo gửi Tạp chí Hóa học và Tạp chí Công nghiệp Hóa chất (đã được đăng và chấp nhận đăng). Đã đăng ký 1 sáng chế (đơn đã được chấp nhận hợp lệ). Đã tham gia đào tạo 1 học viên cao học và 14 cán bộ công nhân, kỹ thuật.
-    Về ứng dụng: Đã sản xuất và cung cấp được 150.000 m ống gân xoắn 50/65 ; 30.000 m ống gân xoắn 80/105, 50.000 m ống gân xoắn 100/130. Sản phẩm ống gân xoắn đường kính 50/65, 80/105, 100/130 có độ bền cơ học tốt, khả năng chống cháy cao, đáp ứng được yêu cầu làm ống gân xoắn ứng dụng hạ ngầm trong các lĩnh vực xây dựng, điện lực, viễn thông theo TCXDVN 272-2002.

Những đóng góp mới

Đã hoàn thiện công nghệ biến tính tro bay ở trạng thái rắn, công nghệ chế tạo hạt masterbatch HDPE/hỗn hợp tro bay và công nghệ chế tạo ống gân xoắn HDPE/tro bay. Sản phẩm ống gân xoắn với các đường kính khác nhau bền với bức xạ tử ngoại-nhiệt-ẩm và có độ bền nước biển cao là những đóng góp mới về nội dung và kết quả của dự án.

thoang

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 03
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 01
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 150.000 m ống gân xoắn 50/65 ; 30.000 m ống gân xoắn 80/105, 50.000 m ống gân xoắn 100/130 đã được sản xuất và cung cấp cho các công trình ở các tỉnh/thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Kiên Giang,
- Các sản phẩm khác (nếu có): 01 học viên cao học đã bảo vệ luận văn Thạc sỹ và 14 cán bộ công nhân, kỹ thuật.

Địa chỉ ứng dụng

Các công trình xây dựng, điện lực, viễn thông tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Kiên Giang,

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:

Từ các kết quả thu được của dự án, chúng tôi kiến nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem xét giao thực  hiện một dự án sản xuất thử nghiệm mới liên quan đến hoàn thiện công nghệ chế tạo tro bay kích thước nano, biến tính hữu cơ nano tro bay và hoàn thiện công nghệ chế tạo ống gân xoắn PE/nano tro bay biến tính.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".