Nghiên cứu các tính chất động học phổ quang phi tuyến đáp ứng cực nhanh của các vật liệu composite có cấu trúc nano dựa trên phương pháp động học quang phổ femto-giây - Mã số nhiệm vụ: VAST.HTQT.BELARUS.02/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Hồng Minh
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Quỹ nghiên cứu cơ bản Belarus
Cán bộ tham gia Viện Vật lý B. I. Stepanov
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Sử dụng phương pháp quang phổ femto-giây nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước, hình dạng hạt nano bạc (Ag) lên đặc trưng phổ, động học phổ của các vật liệu composite có cấu trúc nano được chế tạo từ các cấu trúc đa lớp: hạt nano bạc-điện môi (Ag- Na3AlF6) hoặc hạt nano bạc-bán dẫn (Ag- SiO2, ZnS, ZnSe).
- Đóng góp đào tạo nhân lực cho lĩnh vực vật lý quang lượng tử và quang tử nanno ở Việt Nam.
- Phát triển và thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế về quang tử ứng dụng giữa các nhà khoa học trong nước và các nhà KH Quốc tế.

Kết quả đạt được


Trong nhiệm vụ này, cùng với các nhà khoa học phía đối tác, chúng tôi đã chế tạo thành công các vật liệu composite có cấu trúc nano từ các cấu trúc đa lớp hạt nano-điện môi Ag-Na3AlF6, hay nano bạc-màng mỏng NiPc. Bằng việc sử dụng phương pháp quang phổ femto-giây đã nghiên cứu tường minh ảnh hưởng của kích thước, hình dạng hạt nano bạc (Ag), độ dày các lớp điện môi và màng mỏng NiPc lên đặc trưng phổ, động học phổ của các vật liệu composite có cấu trúc nano được chế tạo từ các cấu trúc đa lớp: hạt nano bạc-điện môi (Ag- Na3AlF6). Các kết quả nghiên cứu này đã được đăng trong các tạp chí khoa học uy tín. Hơn nữa, bằng việc sử dụng phương pháp plasma điện hoá chúng tôi cũng đã bước đầu chế tạo thành công các chấm lượng tử cacbon, đánh giá được các đặc trưng quang học của chấm lượng tử chế tạo được, các kết quả nghiên cứu này đã được đăng trong tạp chí khoa học uy tín trong nước. Trong hai năm thực hiện đề tài, chúng tôi đã có những trao đổi khoa học cụ thể giữa hai bên. Các kết quả của đề tài đóng góp rất lớn trong việc đào tạo nhân lực trong lĩnh vực vật lý quang lượng tử và quang tử nanno ở Việt Nam. Hơn nữa cũng thúc đẩy việc công bố quốc tế mà hiện nay đây là vấn đề Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang ưu tiên hàng đầu.

Một số hình ảnh của đề tài: 

phminh1

phminh2

phminh3

Những đóng góp mới

Các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã mở ra một hướng nghiên cứu mới tại Viện vật lý, Viện Hàn lầm KH&CN Việt Nam.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố, cụ thể:
1. O. V. Buganov, A. D. Zamkovets, A. N. Ponyavina, S. A. Tikhomirov, M. H. Pham, B. T. Nguyen, H. D. Nguyen, “Silver Nanoparticle Effect on Spectral-Kinetic Properties of Thin Nickel Phthalocyanine Films”. Plasmonics, Vol. 13, Iss. 56, 2018, pp.1-6. DOI: 10.1007/s11468-018-0798-z.
2. O. V. Buganov, A. D. Zamkovets, A. N. Ponyavina1, S. A. Tikhomirov, Pham Hong Minh, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Dai Hung, “Spectral -temporal dynamics of transient absorption of multilayer periodic plasmonic nanostructures”.Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-матэматычных навук. 2017. № 2. С. 82–90 (ISSN 0002-3574).
3. Do Hoang Tung, Tran Thi Thuong, Nguyen Dinh Cong, Nguyen Thanh Liem, Nguyen Van Kha, Le Hong Manh, Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Minh Hoa and Pham Hong Minh, “Facile synthesis of carbon quantum dots by plasma - liquid interaction method” Communications in Physics, Vol. 27, No. 4 (2017), pp. 311-316.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Các sản phẩm khác (nếu có):

Địa chỉ ứng dụng

Viện Vật lý

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".