Nghiên cứu đặc điểm trầm tích Holocen thềm lục địa Đông Nam - Việt Nam Mã số đề tài: VAST06.01/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Trung Thành
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Khoa học công nghệ biển - Mã số hướng:VAST.06
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Làm rõ đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích Holocen trên thềm lục địa Đông Nam Việt Nam.
- Làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa trầm tích Holocen thềm lục địa Đông Nam Việt Nam.

Kết quả đạt được

Về khoa học:
- Minh giải các tài liệu địa chấn nông phân giải cao, luận giải sự hình thành các đơn vị địa chấn địa tầng.
- Xác định quy luật phân bố trầm tích Holocen trên khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam.
- Xây dựng lịch sử tiến hóa trầm tích thềm lục địa Đông Nam giai đoạn Pleistocen muộn- Holocen trong quan hệ với dao động mực nước biển giai đoạn này.
- Xác định xu thế tích tụ và vận chuyển trầm tích khu vực thềm lục địa trong giai đoạn gần đây.
Về ứng dụng:
- Xác định các tiền đề tìm kiếm sa khoáng và vật liệu xây dựng.
- Cung cấp nền tảng khoa học để nâng cao khả năng dự báo xu thế phát triển của đồng bằng Sông Cửu Long trong tương lai.

Những đóng góp mới

- Xây dựng mô hình tiến hóa trầm tích khu vực thềm lục địa dựa trên cách tiếp cận địa tầng phân tập.
- Góp phần xác định tướng trầm tích, quá trình hình thành và tuổi tương đối của trầm tích phân bố trên đáy biển khu vực thềm lục địa.

Sản phẩm

Các bài báo đã công bố, cụ thể: 
(1) Liu J.P., DeMaster D. J., Nittrouer C.A., Eidam . E. F., Thanh T.N., 2017. A Seismic Study of the Mekong Subaqueous Delta: proximal versus distal accumulation. Continental Shelf Research, Vol 147, p197-212.
(2) Nittrouer C A., DeMaster D.J., Thanh T.N., Liu J.P., Ogston A.S., Phung P.V., 2017. The Mekong Continental Shelf: The primary sink for deltaic sediment particles and their passengers. Oceanography Vol. 30, No.3.
(3) Nguyen Trung Thanh, Karl Stattegger, Daniel Unverricht, Charles Nittrouer, Phung Van Phach, Paul Liu, David DeMaster , Bui Viet Dung, Le Duc Anh, Mai Duc Dong., 2017. Surface sediment grain-size distribution and sediment transport in the subaqueous Mekong Delta, Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, No3, Vol 39, p193-209.
Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Các tuyến địa chấn nông phân giải cao được minh giải
- Xác định các đơn vị trầm tích chính trên thềm lục địa dựa trên trường sóng địa chấn kết hợp với một số cột mẫu trầm tích được phân tích về thạch học và tuổi trầm tích.
- Xác định các ranh giới tập dựa trên các mặt phản xạ địa chấn.
- Lưu giữ tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển.
Mô hình tiến hóa trầm tích trên thềm lục địa Đông Nam Việt Nam giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen.
- Xác định được sự hình thành các miền hệ thống trầm tích trong tương quan với dao động mực nước biển trên quy mô toàn thềm lục địa bao gồm các miền hệ thống: Miền hệ thống trầm tích biển cao-thoái (T1); miền hệ thống biển thấp (T2); miền hệ thống biển tiến bao gồm thành tạo lấp đầy các thung lũng cắt xẻ, thành tạo lớp phủ thềm (T3, T4); miền hệ thống biển cao (T5).
- Lưu giữ tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Bản đồ phân bố tướng trầm tích khu vực thềm lục địa Đông Nam
- Phản ánh quy luật phân bố các trường trầm tích, môi trường hình thành, và tuổi trầm tích được tính toán tương đối.
- Lưu giữ tại Viện Địa chất và địa vật lý biển.
Các sản phẩm khác (nếu có)
- Hỗ Trợ đào tạo : 01 thạc sĩ
- Hỗ trợ đào tạo : 01 tiến sĩ

Địa chỉ ứng dụng

- Ứng dụng cho giảng dạy sau đại học tại các Trường Đại học có đào tạo chuyên ngành địa chất biển.
- Bộ tài nguyên môi trường: Làm cơ sở cho các quyết định sử dụng không gian biển, quy hoạch không gian biển, xây dựng các công trình biển trên thềm lục địa vv…
- Các sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên môi trường của các tỉnh ven biển khu vực nghiên cứu trong việc ứng dụng triển khai các giải pháp bảo vệ bờ biển và quản lý đới bờ biển vv…

Kiến nghị

- C?n ti?p t?c ??u t?, nghiên c?u chi ti?t h?n n?a khu v?c có ?? sâu 60-120 m trên khu v?c th?m l?c ??a.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".