Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng tồn dư của các mỏ quặng sulfid đã ngừng hoạt động và các biện pháp giảm thiểu - Mã số đề tài: VAST05.05/15-16

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Tích Xuân
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2015 - 2017
Thuộc chương trình Khoa học trái đất - Mã số hướng: VAST05
Cán bộ tham gia Viện Địa chất, Viện HLKHCNVN
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Không đạt
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được các ảnh hưởng tồn dư của một số mỏ sulfid đã ngừng hoạt động đến môi trường xung quanh
- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm sau khai thác mỏ

Kết quả đạt được

Về khoa học:
- Đề tài đã đanh giá được các tác động tồn dư của 2 mỏ pyrit đã ngừng hoạt động đến môi trường nước, môi trường đất và môi trường sinh thái tại các mỏ.
- Đã xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở các mỏ pyrit là do dòng thải axit mỏ được hình thành do oxy hóa các khoáng vật sulfid (trước hết là pyrit) có trong thành phần của các vật liệu thải (bãi thải đất đá, bãi thải quặng đuôi, các thân quặng khai thác dở dang).
- Đề xuất được các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
- Đề tài đã thử nghiệm thành công mô hình xử lý dòng thải axit mỏ quy mô pylot ở mỏ Minh Quang bằng các vật liệu tự nhiên thân thiện với môi trường
Về ứng dụng:
- Mô hình xử lý dòng thải axit mỏ có thể áp dụng để xử lý triệt để dòng thải axit mỏ Minh Quang và các mỏ khác

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên vấn đề môi trường sau khai thác ở các mỏ đã đóng cửa được nghiên cứu một cách có hệ thống.
- Đã chỉ ra những nguy cơ ô nhiễm và những tác động tiêu cực của các mỏ đã ngừng hoạt động đến môi trường.
- Xây dựng được mô hình xử lý dòng axit mỏ bằng các vật liệu tự nhiên thân thiên với môi trường

Sản phẩm

Bài báo trên tạp chi Các khoa học trái đất:
Pham Tich Xuan*, Nguyen Thi Lien, Pham Thanh Dang, Doan Thi Thu Tra, Nguyen Van Pho, Nguyen Xuan Qua, Hoang Thi Tuyet Nga, 2017. Assessment of heavy metal pollution in abandoned Giap Lai pyrite mine (Phu Tho Province). Vietnam Journal of Earth Sciences, Vol.39, No.3, p.210-224
Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài
Phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của đề tài, lưu giữ tại Viện Địa chất
- Bộ số liệu kết quả phân tích mới lưu giữ tại phòng Địa hóa, Viện Địa chât
- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng cho các mỏ đã đóng cửa lưu giữ tại phòng Địa hóa, Viện Địa chất
- Mô hình xử lý ô nhiễm quy mô pilot và có thể ứng dụng vào thực tế được triển khai trên thực tế tại mỏ pyrit Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội
Các sản phẩm khác (nếu có)

Địa chỉ ứng dụng

Các mỏ đã đóng cửa, các tổ chức hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, các cơ quan quản lý và chính quyền các địa phương có các mỏ khoáng sản đã và đang hoạt động.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".