Chế tạo và biến đổi hạt nano bằng phương pháp tan mòn sử dụng laser trong dung dịch có hoạt tính hóa học - Mã số nhiệm vụ: VAST.HTQT.NGA.09/16-17.

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Viện Hàn lâm Khoa học Nga
Cán bộ tham gia Viện Vật lý; Viện Vật lý P.N. Lebedev, Viện HLKH Nga.
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu nguyên lý và hoàn thiện chế độ laser để chế tạo những dạng mới của hạt nano sử dụng laser và chất lỏng có hoạt tính hóa học.
- Góp phần nghiên cứu và chuyển giao về Việt Nam một công nghệ hiện đại.
- Đào tạo cán bộ KH&CN và tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế

Kết quả đạt được

- Đã tìm hiểu và phân tích cơ chế tạo thành các vật liệu nano bằng phương pháp tan mòn laser cũng như phương pháp plasma điện hóa.
- Cùng với các nhà khoa học đối tác, chúng tôi đã chế tạo chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học, hình thái học của các hạt nano và cấu trúc bề mặt được chế tạo bằng cả hai phương pháp trên.
- Các kết quả của đề tài tạo là cơ sở cho việc phát triển các phương pháp chế tạo tạo vật liệu nano ở Việt Nam nói chung Viện vật lý nói riêng.
- Việc thực hiện đề tài không chỉ mang lại ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong việc đào tạo nhân lực có trình độ cáo trong lĩnh vực quang tử nano mà còn thúc đẩy hợp tác quốc tế của hai Viện.

Một số hình ảnh của đề tài:

ntnghia1

ntnghia2

ntnghia3

Những đóng góp mới

Góp phần nghiên cứu và chuyển giao về Việt Nam một công nghệ hiện đại trong việc chế tạo những dạng mới của hạt nano sử dụng phương pháp vật lý nói chung và phương pháp tan mòn laser nói riêng.

Sản phẩm

1. A K Ivanova, A A Ionin, R A Khmelnitskii, S I Kudryashov, A O Levchenko, N N Mel’nik, A A Rudenko, I N Saraeva, S P Umanskaya, D A Zayarny, L V Nguyen, T T H Nguyen, M H Pham, D V Pham and T H Do “Laser ablative decoration of microdiamonds by gold nanoparticles for fabrication of hybrid plasmonic–dielectric antennae” Laser Phys. Lett. 14 (2017) 065902.
2. Do Hoang Tung, Tran Thi Thuong, Nguyen Thanh Liem, Pham Van Duong, Nghiem Thi Ha Lien, Pham Hong Minh, Andrey Alekseevich Ionin, Alexey Olegovich Llevchenko, Andrey Andreevich Rudenko, Irina Nikolaevna Saraeva, Anastasiya Konstantinovna Ivanova, Sergey Ivanovich Kudryashov, Nguyen Luong and Nguyen Thi Huyen Trang, “Electrochemical fabrication of hybrid plasmonic-dielectric nanomaterials based on gold-diamond clusters”. Communications in Physics, Vol. 27, No. 1 (2017), pp. 37-43.

Kiến nghị

?? tài ?ã hoàn thành t?t các n?i dung ??ng ký, chúng tôi r?t mong ???c s? ?ng h? c?a Vi?n V?t lý, Vi?n Hàn lâm KH&CN Vi?t Nam cho phép c?ng nh? ?ng h? kinh phí ?? chúng tôi có th? ti?p t?c các nghiên c?u m?i theo h??ng này.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".