Nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phan Tiến Dũng
Đơn vị thực hiện Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Thuộc chương trình Mới
Cán bộ tham gia Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động Sở hữu trí tuệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao kết quả hoạt động Sở hữu trí tuệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kết quả đạt được

- 25 đơn Đăng ký SHTT được cấp nhận đơn.
- Báo cáo Tổng kết
- 03 Hội thảo về Hóa học, Y dược và Cơ khí tại Hà Nội và Hồ Chí Minh 

Một số hình ảnh của đề tài: 

ptdung1

ptdung2

ptdung3

Sản phẩm

Báo cáo tổng kết, tóm tắt tiếng anh và tiếng việt.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".