Biên tập, chỉnh sửa, bổ sung bản thảo và xuất bản tiếp tục bộ sách Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam của giai đoạn 2008 – 2010 - Mã số nhiệm vụ: VAST.ĐL.02/16-17.

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Trần Huy Thái
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Thuộc chương trình Bộ Khoa học công nghệ ủy quyền Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt.
Cán bộ tham gia Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Tổng kinh phí 4.200.000.000đ (4.200 triệu đồng)
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Hoàn thành xuất bản và công bố 16 tập Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam của giai đoạn 2008 – 2010 đạt yêu cầu Quy phạm soạn thảo Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam với chất lượng khoa học cao, hình thức đẹp.

Kết quả đạt được

- Đã hoàn thành biên tập, chỉnh sửa, bổ sung bản thảo và xuất bản tiếp tục bộ sách Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam của giai đoạn 2008 – 2010” (6 tập Động vật chí và 10 tập Thực vật chí), bao gồm 9.241 cuốn (khổ 19 x 27cm) với 7.502 trang/1 bộ (tổng số 4.332.816 trang), vượt dự kiến kế hoạch 1.241 cuốn với 159 trang/ 1 bộ (tổng số vượt 817.016 trang), số cuốn tăng 13,4%, số trang tăng 2,2%/1 bộ (tổng số tăng 18,9%).
- Về chất lượng là bộ sách khoa học cơ bản, có hàm lượng khoa học cao, hình thức đẹp, đạt trình độ quốc gia và khu vực quốc tế.
- Về thực tiễn: các tập sách phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, giảng dạy, quản lý,… các chuyên ngành và tổ chức liên quan.

Một số hình ảnh của đề tài: 

ththai3

ththai4

Những đóng góp mới

Các tập sách cung cấp thông tin mới nhất về phân loại các taxon và một số bổ sung taxon mới, cập nhật kịp thời một số tư liệu mới.

Sản phẩm

16 tập sách với 9.241 cuốn:
1. Thực vật chí Việt Nam

- Tập 12. Họ Bồ Hòn (Sapindaceae) tác giả Hà Minh Tâm: dày 358 trang; gồm 73 loài, 1 phân loài, 6 thứ; 82 hình vẽ, 40 ảnh màu.
- Tập 13. Họ Cau (Arecaceae) các tác giả Trần Thị Phương Anh, Andrew Henderson: dày 416 trang; gồm 38 chi, 125 loài, 1 thứ; 117 hình vẽ, 97 ảnh màu.
- Tập 14. Họ Bông (Malvaceae) tác giả Đỗ Thị Xuyến:: dày 316 trang; gồm 18 chi, 62 loài, 1 phân loài, 5 thứ; 82 hình vẽ, 61 ảnh màu.
- Tập 15. Họ Thiên lý (Asclepiadaceae) tác giả Trần Thế Bách: dày 484 trang; gồm 49 chi, 143 loài; 125 hình vẽ, 120 trang ảnh màu.
- Tập 16. Họ Ráy (Araceae) tác giả Nguyễn Văn Dư: dày 460 trang; gồm 24 chi, 138 loài, 3 thứ, 1 dạng; 103 hình vẽ, 97 ảnh màu.
- Tập 17. Họ Cà (Solanaceae) và họ Mã tiền (Loganiaceac) các tác giả Vũ Văn Hợp, Vũ Xuân Phương: dày 310 trang; gồm 2 họ (Cà và Mã tiền), 21 chi, 92 loài, 15 thứ, 92 hình vẽ, 34 trang màu.
- Tập 18. Họ Tai voi (Gesneriaceae) tác giả Vũ Xuân Phương: dày 418 trang; gồm 31 chi, 147 loài, 1 thứ; 151 hình vẽ, 54 ảnh màu.
- Tập 19. Họ Chè (Theaceae) tác giả Nguyễn Hữu Hiến: dày 360 trang, gồm: 11 chi, 124 loài, 15 thứ, 2 dạng; 117 hình vẽ, 18 ảnh màu.
- Tập 20. Họ Long Não (Lauraceae) tác giả Nguyễn Kim Đào: dày 700 trang; gồm, 21 chi, 273 loài, 32 thứ, 2 dạng; 292 hình vẽ, 53 ảnh màu.
- Tập 21. Họ Gừng (Zingiberaceae) tác giả Nguyễn Quốc Bình: dày 492 trang; gồm 19 chi, 140 loài, 3 thứ; 142 hình vẽ, 82 ảnh màu.
Cộng Thực vật Chí VN 10 tập, dày 4.314 trang, 258 chi, 1.317 loài, 88 dưới loài, 1.303 hình vẽ, 556 ảnh màu. Khối lượng 10 tập 5777 cuốn với 2.492.866 trang, vượt dự kiến 777 cuốn với 537.566 trang.

2. Động vật Chí Việt Nam:
- Tập 26. Muỗi sốt rét (Culicidae, Diptera, Anophelinae) và Ruồi xám (Sarcophagidae) các tác giả Nguyễn Đức Mạnh, Trần Đức Hinh, Nguyễn Hương Bình, Tạ Huy Thịnh: dày 414 trang; gồm 2 họ 25 giống, 262 loài; kèm theo 222 hình vẽ.
- Tập 27. Họ Ong ký sinh (Braconidae) tác giả Khuất Đăng Long: dày 700 trang; gồm 63 giống, 263 loài; 260 hình vẽ, 30 trang ảnh màu.
- Tập 28. Cá Biển tác giả Nguyễn Khắc Hường: dày 696 trang; gồm 134 giống, 274 loài; 281 hình vẽ.
- Tập 29. Trai, Ốc nước ngọt nội địa (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) các tác giả Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải: dày 362 trang; gồm 73 giống, 166 loài; kèm theo 174 trang ảnh màu.
- Tập 30. Bộ Đuôi Bật (Collembola) tác giả Nguyễn Trí Tiến: dày 320 trang; gồm 61 giống, 147 loài; 151 hình vẽ.
- Tập 31. Giun tròn ký sinh (Trichocephalida, Rhabditia, Strongylida) các tác giả Nguyễn Văn Đức, Phạm Văn Lực, Nguyễn Thị Minh: dày 696 trang; gồm 123 giống, 242 loài; 255 hình vẽ.
Cộng Động Vật Chí VN 6 tập, dày 3.188 trang, 379 giống, 1.454 loài, 1.169 hình vẽ, 204 trang ảnh màu. Khối lượng cả 6 tập là 3464 cuốn với 1.839.950 trang, vượt dự kiến là 464 cuốn với 279.450 trang.

Địa chỉ ứng dụng

bộ sách Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam của nhiệm vụ: Địa chỉ và đối tượng chủ yếu được sử dụng bộ sách là các nhà khoa học có chuyên ngành liên quan các trường Đại Học, có chuyên ngành, các Vườn quốc gia, các khu Bảo tồn thiên nhiên, một số cơ quan quản lý trong cả nước và trao đổi quốc tế.

Kiến nghị

?? ngh? B? Khoa h?c và Công ngh?, Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam xem xét cho c? quan ch? trì th?c hi?n ti?p t?c th?c hi?n ?? tài xây d?ng b? ??ng v?t chí, Th?c v?t chí Vi?t Nam giai ?o?n m?i.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".