Nghiên cứu xác định các đặc điểm địa chất và địa vật lý khu vực thềm lục địa bắc Trung Bộ - Hoàng Sa theo tài liệu địa vật lý - Mã số: VAST.ĐLT.11/16-17

Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Văn Khá
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN Thuộc hướng KHCN ưu tiên
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 500 000 000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Chính xác hóa đặc điểm địa hình đáy biển và cấu trúc địa chất khu vực nghiên cứu (Kinh độ: 1090E – 1130E, Vĩ độ: 150N-180N);
- Góp phần xác lập cơ sở khoa học phục vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên biển

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Tăng cường khả năng phát triển và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra.
Trong quá trình triển khai thực hiện, đề tài có thể tiếp nhận một số sinh viên đến thực tập nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên tham gia có thể làm luận án thạc sĩ hoặc tiến sĩ
Thông qua việc thực hiện đề tài sẽ góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ các cán bộ tham gia.
- Về ứng dụng:
Kết quả đề tài cung cấp thêm luận cứ khoa học chứng minh, làm sáng tỏ và khẳng định tính liền thổ và chủ quyền của Việt Nam từ thềm lục địa tới vùng Quần đảo Hoàng Sa miền Trung Việt Nam, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Việt Nam
Cung cấp cơ sở dữ liệu địa chất-địa vật lý trên vùng nghiên cứu, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, triển khai công nghệ

Một số hình ảnh cụ thể của đề tài:

tvkha1

tvkha2

tvkha3

Những đóng góp mới

- Thành lập bản đồ độ sâu tỷ lệ 1:500.000 trên khu vực nghiên cứu - Thành lập bản đồ dị thường trọng lực Free-air, Bouguer trên khu vực nghiên cứu với hiệu chỉnh địa hình một cách đầy đủ nhất. - Đã đưa ra được phương pháp cải tiến điều kiện cực đại qua đó có thể xác định được hệ thống đứt gẫy một cách đầy đủ hơn so phương pháp trước. - Bước đầu đã xây dựng cơ sở khoa học để khẳng định khu vực nghiên cứu nằm trên thềm lục địa Việt Nam trên dựa trên bằng chứng xác định chân dốc lục địa và các mặt cắt mô hình trọng lực.

Sản phẩm

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

1,Tran Van Kha, Hoang Van Vuong, Do Duc Thanh, Duong Quoc Hung, Le Duc Anh, 2018. Improving a maximum horizontal gradient algorithm to determine geological body boundaries and fault systems based on gravity data. Journal of Applied Geophysics, Vol 152, p. 161-166.
2, Trần Văn Khá, Đỗ Đức Thanh, Hoàng Văn Vượng, 2017. Cấu trúc Moho khu vực thềm lục địa Bắc Miền Trung và lân cận theo tài liệu địa vật lý. Tạp chí địa chất. (đã có giấy xác nhận đăng bài)
3, Trần Văn Khá, Hoàng Văn Vượng, 2017. Cải tiến thuật toán tính gradient ngang cực đại xác định biên cấu trúc địa chất và hệ thống đứt gẫy theo tài liệu trọng lực. Tạp chí khoa học và công nghệ biển. (đã có giấy xác nhận đăng bài)

Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 
Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

- Bản đồ dị thường trọng lực tỷ lệ 1:500.000 khu vực nghiên cứu.
     + Đã thành lập được bản đồ dị thường trọng lực Free-air tỷ lệ 1:500.000 trên khu vực nghiên cứu
     + Đã thành lập được bản đồ dị thường trọng lực Bouguer tỷ lệ 1:500.000 trên khu vực nghiên cứu
     + Lưu giữ tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển

- Bản đồ cấu trúc địa chất sâu khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:500.000
    + Đã xây dựng bản đồ cấu trúc địa chất sâu khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:500.000 trên cơ sở xử lý, minh giải tài liệu trọng lực
    + Lưu giữ tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển

- Bản đồ địa hình đáy biển khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:500.000
    + Đã xây dựng được bản đồ địa hình đáy biển khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:500.000 trên cơ sở tổng hợp, xử lý và đồng bộ nhiều nguồn đo sâu khác nhau
    + Lưu giữ tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển

- Sơ đồ bề dày trầm tích Kainozoi khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:500.000
    + đã xây dựng sơ đồ bề dày trầm tích Kainozoi khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:500.000 trên cơ sở tổng hợp các nguồn bề dầy trầm tích đã có, kết hợp bề dầy trầm tích được tính toán trên cơ sở giải bài toán ngược trọng lực
    + Lưu giữ tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển

- Các mặt cắt cấu trúc địa hình, địa chất, địa vật lý liên tục từ đất liền ra biển (đến kinh tuyến 1130E) tỷ lệ 1:500.000
    + đã xây dựng được 05 mặt cắt cấu trúc địa hình, địa chất và địa vật lý liên tục từ bờ ra biển tới kinh tuyến 1130E trên cơ sở các tài liệu trọn lực đo đạc trên bờ của đề tài và số liệu trọng lực từ các bản đồ dị thường trọng lực tỷ lệ 1:500.000 trên
    + Lưu giữ tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển

- Sản phẩm quan trọng
    + Đã hoàn thành được báo cáo khoa học về “xây dựng cơ sở khoa học để khẳng định khu vực nghiên cứu nằm trên thềm lục địa Việt Nam” trên cơ sở xác định chân dốc ngoài thềm lục địa trên các tuyến mặt cắt trên kéo dài ra trũng sâu biển đông và trên cơ sở các mặt cắt cấu trúc mô hình trọng lực
    + Lưu giữ tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển

- Các sản phẩm khác (nếu có)
   + Hỗ trợ đào tạo: 01 tiến sĩ

Địa chỉ ứng dụng

- Kết quả của đề tài góp phần bảo vệ phương án xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa ở khu vực này.
- Đề tài có cuộc trao đổi, hội thảo với các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy
- Cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học cho các đơn vị nghiên cứu, Ủy ban Biên giới quốc gia – Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan phục vụ công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền hải đảo.

Kiến nghị

C?n có thêm nh?ng s? li?u ??a ch?n sâu khu v?c qu?n ??o Hoàng Sa ?? làm t?ng thông tin tiên nghi?m trong quá trình xác ??nh các m?t ranh gi?i c? b?n trên khu v?c nghiên c?u.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".