“Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống cắt CNC dạng ghép mô- đun” - Mã số: VAST.SXTN.05/15-16

Chủ nhiệm đề tài ThS. Phan Văn Khánh
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Thuộc chương trình Dự án SXTN
Cán bộ tham gia Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Tổng kinh phí 800.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Bộ điều khiển maùy caét CNC gia công chi tiết 2D ứng dụng trong công nhiệp. Xây dụng sản phẩm hoàn chỉnh, thay thế các thiết bị ngoại nhập tương tự, hạ giá thành sản xuất.

Kết quả đạt được

Về khoa học:
Sản phẩm của đề tài rõ ràng. Bộ điều khiển CNC7742 có các chỉ tiêu kỹ thuật xác định ứng dụng để gia công chi tiết 2D trong công nghiệp.
Đã xây dựng bộ thư viện mẫu cắt tiêu chuẩn, đọc chuẩn bản vẽ autocad, phần mềm chuyển đổi từ bản vẽ 2D sang mã code cho máy CNC. Giao diện, chức năng sử dụng dễ dàng, thân thiện.

Về ứng dụng:
Sản phẩm của đề tài đã được ứng dụng trong thực tế ở Xí nghiệp Vỏ Tàu – Xí nghiệp Liên hợp Ba Son và được đánh giá đáp ứng tốt quá trình gia công Vỏ tàu
Đề tài có ý nghĩa thực tiễn và ứng dụng cao trong thực tế sản xuất tại các nhà máy ở nước ta hiện nay.

Một số hình ảnh của đề tài: 

pvkhanh1

pvkhanh2

pvkhanh3


Những đóng góp mới

- Nâng cao kiến thức, khả năng làm chủ công nghệ máy CNC tại Việt Nam
- Hạ giá thành sản phẩm, thay thế hàng ngoại nhập, chủ động trong việc bảo trì, bảo dưỡng.
- Có thể sản xuất thử nghiệm để phát triển, thương mại hóa sản phẩm rộng rãi.

Sản phẩm

- Báo cáo tổng kết đề tài
- Máy cắt CNC 2000x4000mm
- Các bản vẽ chế tạo.

Địa chỉ ứng dụng

Xí nghiệp Liên hợp Ba Son

Kiến nghị

Vi?n Hàn lâm KHCN VN c?p kinh phí h? tr? ?? ti?n hành s?n xu?t s?n ph?m.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".