Hoàn thiện công nghệ chế tạo lớp phủ hợp kim niken crôm bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện để nâng cao độ bền mài mòn ăn mòn cho các chi tiết máy công nghiệp làm việc trong môi trường khắc nghiệt” - Mã số dự án: VAST.SXTN.02/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Lý Quốc Cường
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Thuộc chương trình Dự án sản xuất thử nghiệm
Cán bộ tham gia Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

­ Đưa ra quy trình công nghệ phun phủ hồ quang tối ưu, lựa chọn được phương pháp và chế độ xử lý nhiệt thích hợp nhằm chế tạo ra lớp phủ hợp kim NiCr ứng dụng trên các chi tiết máy công nghiệp làm việc trong các môi trường khắc nghiệt (có hai loại lớp phủ: lớp phủ NiCr và NiCr/Al)

­ Quy mô sản suất, nhu cầu sản phẩm:
+ Quy mô sản suất: 40 ÷ 50 m2
+ Nhu cầu sản phẩm: ≥ 100 m2/năm

Kết quả đạt được

Về khoa học:
- Hoàn thiện công nghệ chế tạo lớp phủ NiCr trên bề mặt vật liệu nền thường dùng trong các tiết máy công nghiệp làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Đã hoàn thiện công nghệ chế tạo lớp phủ NiCr trên nền thép C45 bằng phương pháp xử lý nhiệt. Hoàn thiện và đưa ra phương pháp và chế độ xử lý nhiệt đối với lớp phủ NiCr và NiCr/Al. Đã đưa ra được phương pháp và chế độ xử lý nhiệt đối với lớp phủ NiCr và NiCr/Al. Phương pháp xử lý nhiệt: khí cháy, lò cảm ứng cao tần. Thời gian xử lý lớp phủ NiCr 12 - 15 phút, nhiệt độ xử lý 900 - 950oC, tốc độ nâng nhiệt 200oC/ phút. Chế độ xử lý nhiệt cho lớp phủ NiCr/Al: chia làm hai giai đoạn: giai đoạn đầu nung nóng đến nhiệt độ 600oC giữ nhiệt 5 - 8 phút, tiếp tục nâng nhiệt lên 900 - 950oC, giữ nhiệt 10 - 12 phút.
- Xây dựng hệ thử nghiệm để đánh giá độ bền ăn mòn mài mòn trong môi trường axít; xây dựng các quy trình đánh giá tính chất của lớp phủ; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với lớp phủ.
- Hoàn thiện công nghệ chế tạo hai loại lớp phủ: lớp phủ hợp kim NiCr và lớp phủ NiCr kết hợp lớp phủ nhôm (NiCr/Al) để nâng cao độ bền ăn mòn mài mòn cho các chi tiết máy công nghiệp làm việc trong môi trường khắc nghiệt.
1- Quy trình công nghệ chế tạo lớp phủ hợp kim NiCr
2- Quy trình công nghệ chế tạo lớp phủ NiCr kết hợp lớp phủ nhôm
Dự án cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu:
­ Công bố: 02 bài báo
­ Sở hữu trí tuệ: đã đăng ký sở hữu trí tuệ và đã được chấp nhận đơn hợp lệ

Một số hình ảnh nổi bật của đề tài: 

lqcuong1

lqcuong2

Sản phẩm

­ Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Đã đăng ký xin cấp bằng độc quyền sáng chế và đã được chấp nhận đơn.
­ Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Đã triển khai chế tạo được tổng số 54,5 m2 lớp phủ, trong đó lớp phủ NiCr là 27 m2; lớp phủ NiCr/Al là 27,5 m2 đạt yêu cầu. Toàn bộ sản phẩm này do đơn vị đối ứng Công ty TNHH cơ điện Đại Dương lưu giữ.

Địa chỉ ứng dụng

Công ty TNHH cơ điện Đại Dương

Kiến nghị

Trong các n?i dung th?c hi?n c?a d? án, v?n ?? ??a l?p ph? nhôm lên trên l?p ph? NiCr sau ?ó x? lý nhi?t b?ng các ph??ng pháp x? lý nhi?t khác nhau (cao t?n và khí cháy) ?ã ???c th?c hi?n và có ???c m?t s? k?t qu? kh? quan. Tuy nhiên, ?ây ch? là k?t qu? ban ??u, ?? có th? ??a vào s?n xu?t công nghi?p, chúng tôi th?y c?n ph?i ti?p t?c gi?i quy?t các v?n ?? sau:
­ Do h? l?p ph? kép NiCr/Al sau khi x? lý nhi?t là m?t h? ph?c t?p, nên c?n nghiên c?u sâu v? ch? ?? công ngh? x? lý nhi?t và các tính ch?t c?a h? l?p ph? này.
­ Trong d? án m?i ch? th?c hi?n nghiên c?u m?t s? tính ch?t c?a l?p ph? Al trên l?p ph? NiCr sau x? lý nhi?t b?ng khí cháy và cao t?n.
­ M?t tính ch?t r?t quan tr?ng c?a l?p ph? kép NiCr/Al ?ó là kh? n?ng ch?ng ô xi hóa nhi?t ?? cao ti?p t?c c?n ???c nghiên c?u.
­ Trong d? án m?i ch? th?c hi?n ? quy mô các chi ti?t nh? và v?a, ?? ?ng d?ng lên các chi ti?t l?n h?n c?n thi?t ph?i ti?n hành th? nghi?m trên các chi ti?t l?n h?n ?? có th? hoàn thi?n quy trình.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".