Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo máy phát điện gió công suất nhỏ (100-200 W) sử dụng nam châm thiêu kết NdFeB - Mã số đề tài: VAST03.04/14-15

Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Thị Thanh
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Khoa học vật liệu Mã số hướng: VAST03
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Hoàn thiện quy trình công nghệ để nâng cao các thông số từ của nam châm thiêu kết NdFeB qui mô bán công nghiệp, đáp ứng được yêu cầu ứng dụng trong chế tạo các động cơ và máy phát điện công suất nhỏ.
- Thử nghiệm chế tạo máy phát điện gió công suất 100-200 W sử dụng nam châm thiêu kết NdFeB chế tạo được nhằm cung cấp điện năng cho những nơi chưa có mạng điện lưới công cộng, các hộ gia đình, các trạm quan trắc, tàu thuyền…

Kết quả đạt được

- Đã khảo sát ảnh hưởng của chế độ nghiền, chế độ thiêu kết, xử lý nhiệt và các hợp chất pha thêm Nd-Cu-Al, Dy-Nd-Al… lên tính chất từ của nam châm thiêu kết NdFeB. Lực kháng từ Hc thu được của nam châm pha tạp lên tới 21 kOe và tích năng lượng cực đại (BH)max đạt trên 30 MGOe. Các nam châm chế tạo được có thể sử dụng trong mô tơ và máy phát điện.
- Đã xây dựng được qui trình công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết Nd-Fe-B có thể đưa vào ứng dụng thực tế.
- Đã thử nghiệm chế tạo 03 máy phát điện gió công suất 70 - 200W sử dụng nam châm thiêu kết NdFeB chế tạo được.

Một số hình ảnh của đề tài:

ptthanh 2

Những đóng góp mới

- Đã chế tạo được nam châm thiêu kết có lực kháng từ lên tới 21 kOe, tích năng lượng cực đại (BH)max đạt trên 30 MGOe khi pha tap 2% Dy40Nd30Al30.
- Đã thử nghiệm chế tạo 03 máy phát điện gió công suất 70 - 200W sử dụng nam châm thiêu kết NdFeB chế tạo được.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 04 bài báo
1. Pham Thi Thanh, Nguyen Van Duong, Nguyen Hai Yen, Nguyen Huy Ngoc, Nguyen Mau Lam, Kieu Xuan Hau, Dong Huyn Kim, Seong Cho Yu, Nguyen Huy Dan, Effect of adding non-ferromagnetic nanoparticles to grain boundary on coercivity of sintered Nd-Fe-B magnet, Current Applied Physics, 18 (2018) 329-334.
2. Nguyen Van Duong, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Mau Lam, Nguyen Huy Ngoc, Duong Dinh Thang, Nguyen Le Thi, Nguyen Hoang Ha, Dinh Huu Quang, Nguyen Cong Ngoc, Nguyen Huy Dan, Influence of additional nanoparticles on coercivity of sintered Nd-Fe-B magnets, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2018, Accepted.
3. P.T. Thanh, N.H. Yen, V.D. Lam, N.M. Lam, N.V. Duong, N.T.T. Huyen and N.H. Dan, Influence of microstructure on magnetic properties of sintered Nd-Fe-B magnet, Proceedings of the 5th Asian Materials Data Symposium, Ha Noi City, Vietnam, Oct 30th-Nov 02nd (2016), 302-313.
4. Nguyễn Huy Dân, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Mẫu Lâm, Dương Đình Thắng, Nguyễn Huy Ngọc, Lưu Tiến Hưng, Một số kết quả nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết Nd-Fe-B, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc - SPMS 2017, 1-4.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 03 máy phát điện gió công suất 70 - 200W sử dụng nam châm thiêu kết NdFeB chế tạo được. Nơi lưu giữ: Phòng TNTĐ - Viện Khoa học vật liệu.

Kiến nghị

Vi?n Hàn lâm ti?p t?c h? tr? cho nhóm ?? tài phát tri?n h??ng nghiên c?u ?ng d?ng v?t li?u t? c?ng NdFeB trong ch? t?o máy phát ?i?n gió có công su?t l?n h?n.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".