Nghiên cứu công nghệ chế tạo lớp phủ nano ZrO2/silan trên thép làm lớp nền cho sơn tĩnh điện - Mã số đề tài: VAST03.07/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Trung Sản
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Khoa học Vật liệu - Mã số hướng: VAST03.07
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Đưa ra công nghệ tạo màng nano ZrO2/silane trên kim loại làm nền cho sơn tĩnh điện có độ bền, độ bám dính màng sơn cao thay thế lớp phốt phát kẽm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu và giảm giá thành trong công nghệ sơn phủ.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Điều chế lớp màng ZrO2/APS 0.025% trên kim loại làm nền cho sơn tĩnh điện có độ bền, độ bám dính màng sơn cao
- Về ứng dụng: Lớp màng ZrO2/APS 0.025% thay thế lớp phốt phát kẽm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu và giảm giá thành trong công nghệ sơn phủ.

 

 

Những đóng góp mới

- Tạo ra lớp màng ZrO2 kết hợp với silane APS 0.025% cho lớp màng có độ bám dính tốt, khả năng chống ăn mòn cao
- Khảo sát khả năng tạo màng của ZrO2 trên kim loại nền cũng như khả năng kết hợp giữa ZrO2 với một số loại silane như Vinyl Triethoxy Silane và 5,6-Epoxy Hexyltriethoxy Silane

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố
• Nghiên cứu tiền xử lý bề mặt thép bằng màng chuyển hóa ZrO2/silan cho sơn tĩnh điện; Lê Thị Nhung, Nguyễn Văn Chi, Phạm Trung Sản, Trương Anh Khoa, Nguyễn Thu Hiền; Tạp chí Hóa học T.54 (5e1,2-2016)
• Khảo sát ảnh hưởng thời gian nhúng và pH đến đặc trưng tính chất của lớp tiền xử lý kích thước nanomet oxit zirconi trên thép CT3; Nguyễn Văn Chi, Phạm Trung Sản, Lê Thị Nhung, Trương Anh Khoa, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thu Hiền, Tô Thị Xuân Hằng; Tạp chí Hóa học, T. 55, số 3e12 – 2017
• Chế tạo lớp màng kép oxit zirconi/silane tiền xử lý bề mặt thép cho lớp phủ hữu cơ; Nguyễn Văn Chi, Phạm Trung Sản, Lê Thị Nhung, Trương Anh Khoa, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thu Hiền, Tô Thị Xuân Hằng; Tạp chí Hóa học, T. 55, số 3e12 – 2017
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
• Qui trình công nghệ điều chế lớp màng màng nano ZrO2/silane trên kim loại làm nền cho sơn tĩnh điện có độ bền, độ bám dính màng sơn cao
• 01 báo cáo tổng kết đề tài

Địa chỉ ứng dụng

 doanh nghiệp sơn tĩnh điện - Công ty TNHH Dịch vụ Phong Châu- Nha Trang – Khánh Hòa.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".