Nghiên cứu đặc điểm tiến hóa kiến tạo khu vực quần đảo Trường Sa trong Kainozoi trên cơ sở phân tích tài liệu địa vật lý - Mã số đề tài: VAST06.06/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Tuấn Dũng
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện 2015 - 2017
Thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ biển; Mã số hướng: VAST06
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa kiến tạo qua các giai đoạn khác nhau trong Kainozoi khu vực quần đảo Trường Sa.
- Làm sáng tỏ đặc điểm hình động học hệ thống đứt gãy trong khu vực nghiên cứu.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Đóng góp cụ thể, thiết thực vào hướng khoa học công nghệ nghiên cứu cấu trúc địa chất, tìm kiếm khoáng sản, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trên biển. Phục vụ công tác củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Việt Nam.
- Về ứng dụng: Cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học cho các đơn vị nghiên cứu về cấu trúc địa chất, tai biến địa chất và tìm kiếm khoáng sản; cho các nhà nghiên cứu, các Bộ, Ngành phục vụ công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển.

Một số hình ảnh của đề tài:

ttdung1

ttdung2

ttdung3

Những đóng góp mới

Xác định, chi tiết hóa được đặc điểm tiến hóa kiến tạo khu vực quần đảo Trường Sa góp phần làm sáng tỏ đặc điểm địa chất biển liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh tế xã hội như bảo vệ môi trường biển, thông tin liên lạc, tìm kiếm khoáng sản, đảm bảo an ninh chủ quyền biển đảo, cảnh báo tai biến tự nhiên.

Sản phẩm

• Các bài báo đã công bố
- Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
1. Tran Tuan Dung, Bui Cong Que, Nguyen Quang Minh, 2016. Distribution of Eruptive volcanic Basalt in the South China Sea and Adjacent Areas by Interpreting Gravity, Magnetic and Seismic Data. Russian Journal of Pacific Geology, ISSN 1819-7140, 2016, Vol. 10, No. 1, pp. 1–12, DOI: 10.1134/S1819714016010024.
2. Tran Tuan Dung, Bui Cong Que, Nguyen Quang Minh, 2017. Study of relationship between the present-day regional stress field with fault’s geometric parameters determining the relative displacement of the earth's crust in the South China Sea and adjacent areas. Russian Journal of Pacific Geology (ТИХООКЕАНСКАЯ ГЕОЛОГИЯ), ISSN 1819-7140, 2017, 36(2), pp. 93-105.
3. Tran Tuan Dung, Ho Thi Huong Mai, 2016. Contribution of satellite altimetry data in geological structure research in the South China Sea. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B8, 2016, XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, pp. 1187-1190.
- Các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước
1. Tran Tuan Dung, Nguyen Quang Minh, 2017. Eruptive-volcanic-basalt structures in the Truong Sa-Spratly Islands and adjacent areas from interpreting gravity and magnetic data. Vietnam Journal of Earth Sciences; ISSN: 0866-7187, 2017, 39(1), pp. 1-13.
2. Trần Tuấn Dũng, Bùi Việt Dũng, Nguyễn Thế Hùng, 2016. Minh giải tài liệu trọng lực và từ dự báo cấu trúc triển vọng khoáng sản rắn khu vực thềm lục địa Nam-Đông Nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; ISSN: 1859-3097, tập 16, Số 3; 2016: 228-234, DOI: 10.15625/1859-3097/16/3/7388.
3. Nguyễn Quang Minh, Trần Tuấn Dũng, 2017. Đặc điểm cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực quần đảo Trường Sa và lân cận. Tạp chí Khoa học Công nghệ biển; ISSN: 1859-3097, Tập 17, Số 2; 2017: 158-168, DOI: 10.15625/1859-3097/17/2/10161.
• Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
• Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
1. Các sơ đồ phân bố hệ thống đứt gãy ở các giai đoạn khác nhau trong Kainozoi khu vực quần đảo Trường Sa, tỷ lệ 1:500.000
2. Sơ đồ phân bố bazan núi lửa khu vực quần đảo Trường Sa tỷ lệ 1:500.000
3. Các mặt cắt tổng hợp địa chất-địa vật lý, tỷ lệ 1:500.000
4. Các sơ đồ trường biến dạng dịch chuyển ngang, dịch chuyển thẳng đứng ở các giai đoạn khác nhau trong Kainozoi, tỷ lệ 1:500.000
5. Các mô hình tiến hóa kiến tạo trong Kainozoi khu vực quần đảo Trường Sa, tỷ lệ 1:500.000.
6. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài
• Các sản phẩm khác (nếu có)

Địa chỉ ứng dụng

- Góp phần phục vụ cho các đơn vị thuộc lĩnh nghiên cứu cấu trúc địa chất, tìm kiếm khoáng sản biển, phòng tránh tai biến địa chất.
- Cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học cho các đơn vị nghiên cứu, các nhà nghiên cứu, các Bộ, Ngành phục vụ công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Kiến nghị

Ch? nhi?m ?? tài cam k?t ch?u trách nhi?m v? s? chính xác c?a các thông tin nêu trên.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".