Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhanh sử dụng điện cực in – ứng dụng phân tích một số phẩm màu thực phẩm trong nước giải khát

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Thuận
Đơn vị thực hiện Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Thời gian thực hiện 2016 - 2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Trung bình
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu sử dụng điện cực in trong phân tích điện hóa
- Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhanh sử dụng điện cực in phân tích một số phẩm màu thực phẩm trong nước uống đóng chai

Kết quả đạt được

Về khoa học:
- Đã xây dựng được phương pháp biến tính cảm biến điện hóa (carbon thủy tinh, điện cực in thương mại) bằng vật liệu graphene oxide khử điện hóa bằng phương pháp khử điện hóa đơn giản.
- Đã chế tạo được thiết bị đo nhanh có kích thước nhỏ gọn kết nối với máy tính, có chương trình phần mềm điều kiển và xử lý số liệu kèm theo, qui trình vận hành đơn giản.
Về ứng dụng:
- Cảm biến biến tính vật liệu graphene oxide khử điện hóa chế tạo được ứng dụng phân tích phẩm màu sunset yellow trong 4 loại mẫu nước giải khát trên thị trường Việt Nam (Sting, Samurai, Number 1 và Mirinda) với độ chính xác cao (dưới 13% so với phương pháp phân tích HPLC); độ lặp lại cao; độ thu hồi cao. Cảm biến có độ bền cao, có khả năng tái sử dụng và phân tích nhiều mẫu/1 cảm biến (4-5 mẫu) cho phép giảm đảng kể giá thành phân tích.
- Hệ thiết bị đo nhanh + cảm biến điện cực in biến tính chế tạo được có khả năng ứng dụng phân tích phẩm màu sunset yellow với độ chính xác cao (khoảng 20% so với phương pháp phân tích HPLC).

Những đóng góp mới

Cảm biến điện cực in biến tính vật liệu graphene oxide dạng khử có độ nhạy cao, độ bền cao và có khả năng tái sử dụng cho nhiều phân tích được chế tạo. Hệ thiết bị đo nhanh nhỏ gọn kết nối với máy tính + cảm biến biến tính có thể dễ dàng mang đi hiện trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ phân tích thiết bị đo nhanh được thử nghiệm thành công phẩm màu thực phẩm. Tuy nhiên về nguyên lý hệ thiết bị này có thể ứng dụng cho nhiều đối tương phân tích khác như kim loại nặng, các hợp chất phenol, trong các mẫu thực phẩm, môi trường, thực phẩm và glucose, axit uric, dopamine trong mẫu máu, nước tiểu.

Sản phẩm

- 01 Thiết bị đo nhanh + cảm biến điện cực in biến tính vật liệu graphene oxide dạng khử SPCE/ERGO phân tích phẩm màu sunset yellow trong nước giải khát
- 01 Bài báo quốc tế
- 02 Tạp chí trong nước

Danh sách các bài báo
1. Multi-modal surface grafting of [trans-bis(aminodiphenylphosphine) terpyridine-Ru(II)Cl]+Cl- complex onto glassy carbon electrode, Electrochimica Acta 259 (2018) 151-160 (IF = 5.12).
2. Highly sensitive and rapid determination of sunset yellow in drinks using a low–cost carbon material-based electrochemical sensor, Submitted in Electroanalysis (2019).
3. An electrochemical sensor based on poly(p-aminophenylacetic acid) film modified glassy carbon electrode for auramine o detection, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2018, Tập 23, Số 4, 376-391.
4. Highly sensitive sensor based on electrochemically reduced graphene oxide modified screen-printed carbon electrode for sunset yellow determination in soft drinks, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2019, Tập 24, số 4B, 52-58.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".