Nghiên cứu xử lý chất thải rắn nguy hại trong lò đốt không dùng nhiên liệu dạng cột NFIC (None Fuel Incinerator of Column type)

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2017 - 2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được mô hình lò thiêu đốt không sử dụng nhiên liệu dạng cột NFIC, công suất 50 kg/ngày để xử lý chất thải rắn nguy hại đạt tiêu chuẩn môi trường QCVN 30:2010/BTNMT.
- Giảm chi phíxửlý (đến 50-75%), vận hành đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với các địa phương.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
• Đã nêu được tổng quan tình hình chất thải rắn nguy hại, tổng quan về công nghệ đốt chất thải rắn nguy hại trên thế giới và Việt Nam
• Đã tính toán, thiết kế và vận hành thực nghiệm lò dạng cột với nguyên lý đối lưu không khí để tối ưu nhiệt độ từng khoang, đảm bảo hiệu quả cho việc sấy, carbon hoá và đốt cháy rác.
• Đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiêu đốt bao gồm: nhiệt độ tại từng khoang, tốc độ gió, độ ẩm của rác nhằm tối ưu cho từng quá trình sấy, carbon hoá và đốt cháy rác
• Đã xây dựng quy trình chế tạo và quy trình vận hành lò đốt rác thải nguy hại quy mô phòng thí nghiệm công suất đốt 50kg/ngày
- Về ứng dụng:
• Đã đưa ra nguyên lý, quy trình vận hành của lò đốt rác thải nguy hại dạng cột NFIC công suất 50kg/ngày,
• Đã tính toán hiệu quả kinh tế, so sánh chi phí xử lý của lò đốt NFIC so với các lò đốt khác.

Một số hình ảnh của đề tài:

3c2bb9575761b13fe870

63ff4813a525437b1a34

Những đóng góp mới

• Tận dụng hoàn toàn nhiệt của lò đốt để sấy rác, không cần thiết bị sấy rác phụ trợ.
• Quá trình sử dụng hoàn toàn bằng không khí tự nhiên nên khoang sấy và khoang carbon hoá không sử dụng vật liệu chịu nhiệt, giảm chi phí đầu tư và bảo dưỡng.
• Thể tích khoang đốt linh hoạt được điều chỉnh bằng lưu lượng không khí, quá trình đốt không sử dụng nhiên liệu giúp giảm chi phí xử lý đến 50-75%

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
1. Trịnh Minh Việt, Phạm Quang Huy, Trịnh Văn Tuyên, Nguyễn Đăng Linh (2018). Một số kết quả thực nghiệm xử lý chất thải rắn nguy hại bằng hệ thống lò đốt không dùng nhiêu liệu dạng cột NFIC. Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học – tập 24, số 2/2019, 168-173.
2. Trinh Van Tuyen, Van Huu Tap, Pham Quang Huy, Trinh Minh Viet, Bui Manh Ha. Optimal factors for treating hazardous solid waste by none auxiliary fuel incinerator. Polish Journal of Chemical Technology, ISSN: 1509-8117, năm 2019 (đã submit và trả lời 3 phản biện);
- Sản phẩm SHTT: Bằng độc quyền sáng chế số 21503 cho sáng chế: Lò đốt chất thải rắn nguy hại dạng cột và hệ thống lò đốt chất thải rắn nguy hại gồm lò đốt này, cấp theo Quyết định số: 55317/QĐ-SHTT, ngày: 09/07/2019
- Sản phẩm dạng I: Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại dạng cột không dùng nhiên liệu NFIC công suất 50 kg/ngày.
- Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 01 Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (đã có quyết định giao đề tài cho học viên) và 01 Sinh viên ngành Công nghệ môi trường, trường Đại học Phương Đông (Đã cấp bằng tốt nghiệp)

Địa chỉ ứng dụng

- Nghiên cứu, tính toán để nâng công suất cho hệ thống lò đốt cho phù hợp với việc áp dụng tại các cơ sở xử lý, lượng rác phát sinh thực tế.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".