Nghiên cứu chế tạo vật liệu chuyển pha thân thiện môi trường trên cơ sở các hợp chất có nguồn gốc thực vật và định hướng ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Ngọc Tùng
Đơn vị thực hiện Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Thời gian thực hiện 2018 - 2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu chuyển pha trên cơ sở các hợp chất cacbonat có nguồn gốc thực vật và thử nghiệm thăm dò khả năng điều hòa không khí nhằm tiết kiệm năng lượng

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ 01 quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm chế tạo vật liệu chuyển pha thân thiện môi trường trên cơ sở các hợp chất cacbonat
+ 02 kg vật liệu chuyển pha
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI-E
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí, hội nghị trong nước

Một số hình ảnh của đề tài:

01 kg vật liệu chuyển pha tổng hợp được

Buồng thử nghiệm vật liệu chuyển pha phía ngoài

Những đóng góp mới

Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất tổ hợp vật liệu chuyển pha dựa trên các nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường quy mô 10 kg/mẻ và đánh giá tính ứng dụng của vật liệu chuyển pha trên hệ mô hình thực nghiệm. Vật liệu chuyển pha thu được có tính ứng dụng cao, sở hữu khả năng cách nhiệt tốt, giúp tiết kiệm năng lượng điều hòa nhiệt độ trong các công trình xây dựng, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
+ Nguyen Ngoc Tung, Trinh Tuan Hung, Nguyen Quang Trung, Le Truong Giang, “Symmetrical Fatty Dialkyl Carbonates as Potential Green Phase Change Materials: Synthesis and Characterisation”, Russian Journal of General Chemistry, 89 (7), 1513 – 1518, 2019.
+ Nguyễn Ngọc Tùng, Trịnh Tuấn Hưng, Nguyễn Quang Trung, Lê Trường Giang “Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện phản ứng tới quá trình tổng hợp dioctadecyl cacbonat, định hướng ứng dụng làm vật liệu chuyển pha” Tạp chí Hóa học, 56(e1), 30 – 35, 2018.

- Các sản phẩm cụ thể:
+ 02 kg vật liệu chuyển pha chứa trong 01 lọ thủy tinh trong suốt (nhiệt độ chuyển pha 27 – 29 oC, ẩn nhiệt chuyển pha 142 – 154 kJ/kg), bảo quản tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển gia Công nghệ

Địa chỉ ứng dụng

Đề tài đã thử nghiệm vật liệu chuyển pha tổng hợp được trên mô hình Buồng thử nghiệm với diện tích 5m2

*Kiến nghị:
Đề tài đã tổng hợp thành công vật liệu chuyển pha có định hướng ứng dụng cho mục đích tiết kiệm năng lượng và điều hòa không khí. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của đề tài mới chỉ tập trung ở mức độ nghiên cứu cơ bản. Do vậy, nhóm thực hiện đề tài kính đề nghị được tiếp tục hướng nghiên cứu định hướng ứng dụng của vật liệu chuyển pha này theo 02 nhóm vấn đề, bao gồm:
- Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu chuyển pha định hình dựa trên các phương pháp xử lý gia công tiên tiến (như phương pháp thẩm thấu vào vật liệu cấu trúc xốp, phương pháp bao vi nang...) nhằm nâng cao tính ứng dụng thực tế của nhóm vật liệu đầy tiềm năng này.
- Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện hệ mô hình thử nghiệm mô phỏng điều kiện thực tế nhằm đánh giá một cách chính xác và trực quan nhất hiệu quả sử dụng của vật liệu chuyển pha chế tạo được; vận dụng hệ mô hình thử nghiệm để đánh giá hiệu quả sử dụng thực tế của vật liệu chuyển pha chế tạo được, so sánh đối chiếu với những vật liệu chuyển pha cùng loại trên thị trường, cũng như các nhóm vật liệu cách nhiệt thông dụng khác hiện nay.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".