Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng sử dụng các chất kích thích tăng trưởng thực vật

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Ngọc Tùng
Đơn vị thực hiện Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Thời gian thực hiện 2018 - 2019
Thuộc chương trình Hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Hungary
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung: Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Hàn lâm Khoa học Hungary trong việc nghiên cứu khoa học.
Mục tiêu cụ thể: Hợp tác nghiên cứu và đánh giá hiện trạng sử dụng một số chất kích thích sinh trưởng thực vật tại Việt Nam và Hungary.

Kết quả đạt được
  1. Công bố được 01 bài thuộc danh mục Tạp chí SCIE (IF: 2.365) và 03 bài báo thuộc các Tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
  2. Đào tạo được 01 cử nhân và 01 Thạc sỹ đang thực tập luận ăn tốt nghiệp
  3. Tổ chức được 01 đoàn ra thăm Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (Từ ngày 19/5/2019 - 26/5/2019, 03 cán bộ: TS. Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm đề tài), PGS.TS Nguyễn Quang Trung và TS. Vũ Đức Nam (thành viên tham gia chính) sang làm việc tại Trung tâm NC Nông nghiệp Hungary)
  4. Tổ chức tiếp đón 01 đoàn vào từ Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (Từ ngày 20/11/2018 -30/11/2018 đón 02 cán bộ: TS. Tibor Janda (Chủ nhiệm đề tài) và TS. Gabriella Szalai (thư ký khoa học đề tài) sang VN làm việc.

Một số hình ảnh của đề tài:

anh98

anh98.2

anh98.3

Sắc ký đồ SRM của dung dịch chuẩn chứa 14 loại chất kích thích sinh trưởng, với (A) và (B) lần lượt là kết quả phân tích tương ứng theo chế độ quét ion âm và ion dương

Những đóng góp mới

Xây dựng được quy trình nghiên cứu phân tích 14 chất kích thích sinh trưởng thực vật trong rau xanh, có thể tiến tới ứng dụng phân tích trên các sản phẩm nông nghiệp khác.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. É. DARKÓ, R. KHALIL, N. ELSAYED, M. PÁL, K.Á. HAMOW, G. SZALAI, J.TAJTI, Q.T.NGUYEN, N.T.NGUYEN, V.N.LE, T. JANDA. Factors playing role in heat acclimation processes in barley and oat plants. PHOTOSYNTHETICA 57 (4): 1035-1043, 2019, DOI: 10.32615/ps.2019.122, (SCIE 2.365 IF).
2. Lê Văn Nhân, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Ngọc Tùng, Vũ Đức Nam, Lê Trường Giang, Đinh Ngọc Huy. Xây dựng các bước nghiên cứu cơ bản trong phân tích thuốc kích thích tăng trưởng trans-zeatin sử dụng thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép nối khối phổ. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, số 4/2018. ISSN: 0868-3224.
3. Le Van Nhan, Nguyen Quang Trung, Hoang Thi Thoa, Nguyen Ngoc Tung, Quach Thi Son. Quy trình phân tích sàng lọc một số chất kích thích tăng trưởng thực vật trong rau xanh. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T-24, 4B, 45-51, 2019.
4. Le Van Nhan, Nguyen Ngoc Tung, Nguyen Quang Trung, Phung Trung Kien. Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 lên sự sinh trưởng và phát triển của cải bẹ xanh [brassica juncea (l.) czern. et coss]. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T-24, 4B, 97-102, 2019.
- Đào tạo: 01 cử nhân và hỗ trợ 01 Thạc sỹ đang thực tập luận văn tốt nghiệp

Địa chỉ ứng dụng

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

*Kiến nghị:
- Kiến nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ủng hộ để tiếp tục hợp tác với đối tác để phát triển nghiên cứu hợp tác các chất kích thích sinh trưởng thực vật tại Việt Nam hiện nay 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".