Nghiên cứu đa dạng di truyền một số loài cá rạn san hô có giá trị kinh tế ở vùng ven bờ phía Bắc Việt Nam phục vụ bảo tồn và phát triển nguồn lợi

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thế Thư
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2017 - 2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định mức độ đa dạng di truyền và đặc điểm kết nối di truyền của một số loài cá rạn san hô có giá trị kinh tế ở vùng ven bờ phía Bắc Việt Nam.
- Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển nguồn lợi các loài cá rạn san hô có giá trị kinh tế ở vùng nghiên cứu.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:

  • Đề tài đã tiến hành khảo sát thu 290 mẫu thuộc 4 loài cá (Sillago sihama, Terapon jarbua, Terapon theraps, Scolopsis taenioptera) cho nghiên cứu; đã tổng quan, đánh giá được các đặc điểm môi trường (Độ mặn, PH, DO, BOD, COD, muối Nitơ), rạn san hô ở vùng Cô Tô, Hạ Long và Cát Bà – Long Châu.
  • 231 mẫu cá nghiên cứu đã được phân loại đến loài dựa trên mã vạch gen COI ti thể và thiết lập được bộ mẫu vật ngâm trưng bày gồm 40 cá thể của 4 loài cá nghiên cứu.
  • Thành phần (A, T, G, C) và tỉ lệ nucleotide (%, GC, AT) của của 231 trình tự gen COI ti thể của 4 loài cá nghiên cứu đã được xác định.
  • Đặc điểm đa dạng di truyền của hai loài Cá Đục bạc và Cá Lượng đạt cao hơn ở khu vực Cô Tô và loài Cá Căng ở khu vực Hải Phòng so với hai khu vực còn lại.
  • Đặc điểm kết nối di truyền quần thể của 2 loài Cá Căng và Cá Căng Vẩy to không có sự phân tách giữa 3 quần thể nhưng 2 loài Cá Đục bạc và Cá Lượng lại có có sự phân tách rõ rệt giữa quần thể ở khu vực Cô Tô so với hai quần thể cá ở khu vực Hạ Long và Hải Phòng.
  • Khu vực Cô Tô được lựa chọn để áp dụng các biện pháp quản lý cho 2 loài cá Cá Đục bạc, Cá Lượng nhưng 2 loài cá Cá Căng và Cá Căng Vẩy to là cả khu vực Cô Tô-Hạ Long-Cát Bà với một số giải pháp có thể áp dụng cho bảo vệ, phát triển nguồn lợi bền vững đã được đưa ra.

- Về ứng dụng:

  • Đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc xác định vị trí và phạm vi quản lý và bảo tồn đa dạng và nguồn lợi 4 loài cá nghiên cứu, từ đó đưa ra các giải pháp phù có thể áp dụng trong thời gian tới.
Những đóng góp mới
  • Đề tài đã đánh giá được sự đa dạng di truyền quần thể thuộc 4 loài cá nghiên cứu ở vùng Cô Tô, Hạ Long và Hải Phòng
  • Đề tài đã xác định được sự kết nối quần thể giữa 3 vùng thu mẫu Cô Tô, Hạ Long và Hải Phòng của 4 loài cá nghiên cứu
  • Đã xác định được vị trí và phạm vi quản lý và bảo tồn đa dạng di truyền của 4 loài cá trong vùng nghiên cứu
Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ 01 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI (đã đăng),
+ 02 bài báo quốc gia (1 bài đã đăng, 1 bài đã có xác nhận đăng),
+ 01 bài trình bày tại Hội nghị quốc tế.
+ 01 sách cá Vịnh Hạ Long
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Không có
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Không có
- Các sản phẩm khác (nếu có): 1 báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề.

Địa chỉ ứng dụng

Các cơ quan quản lý thủy sản

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".