Nghiên cứu đặc điểm địa hóa thạch học magma bazan khu vực ven biển và ngoài khơi Nam Trung Bộ để tìm hiểu các chế độ động lực manti và địa động lực liên quan

Chủ nhiệm đề tài Lê Đức Anh
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Xác định đặc điểm nguồn manti và điều kiện hình thành dung thể bazan thông qua kết quả phân tích thành phần địa hóa các mẫu.
- Xác định mối quan hệ giữa động lực manti với cấu trúc địa động lực khu vực trong Kainozoi.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Việc nghiên cứu làm rõ bản chất của các mối tương tác giữa manti và thạch quyển có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, phục vục công tác nghiên cức cấu trúc sâu và các quá trình sinh khoáng.
- Về ứng dụng: Nghiên cứu mối tác tác giữa manti và thạch quyển yêu cầu làm rõ đặc điểm nguồn manti và cấu trúc địa động lực. Việc làm sáng tỏ hai vấn đề trên vai trò là tiền đề nhằm định hướng dò tìm kiếm khoáng sản biển và thềm lục địa cụ thể là kết hạch Mangan và các mỏ khí có nguồn gốc nội sinh.

Một số hình ảnh của đề tài:

anh 101 1

anh 101 2

anh101 3

anh 101 4

Những đóng góp mới

- Sơ đồ phân bố các vị trí phun trào núi lửa khu vực thềm lục địa Nam Trung Bộ.
- Cập nhật, bổ sung và xây dựng hệ thống đứt gãy khu vực nghiên cứu dựa trên những cải tiến mới về phương pháp.
- Cập nhật, bổ sung và hoàn thiện phương pháp xác định các hợp phần địa hóa nguồn dung thể magma nóng chảy ban đầu.
- Bộ số liệu kết phân tích hợp phần địa hóa khoáng vật Olivin và Clinopyroxen.
- Bộ số liệu kết quả phân tích hợp phần địa hóa nguyên tố chính, vết các đá magma núi lửa khu vực đảo Lý Sơn, Phú Quý, Đảo Tro.
Mô hình tương tác giữa manti - thạch quyển trong Kainozoi.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố: 03 bài báo (01 bài thuộc danh mục SCI, 02 bài thuộc danh mục tạp chí VAST2) cụ thể như sau:
+ Kha, T.V; Vuong, H.V; Thanh, D.D; Hung, D.Q; Anh, L.D. 2018. Improving a maximum horizontal gradient algorithm to determine geological body boundaries and fault systems based on gravity data. Journal of Applied Geophysics, Vol 152, pp. 161-166. (thuộc danh mục SCI)
+ Anh, L.D., Hoang .N., Shakirov, R.B., Huong, T.T., 2017a. Geochemistry of late Mioxen-Pleistocene bazans in the Phu Quy island area (East Vietnam Sea): Implication for mantle source feature and melt generation. Vietnam Journal of Earth Sciences, 39(3), 270-288.
+ Lê Đức Anh, Nguyễn Hoàng, Phùng Văn Phách, Malinovskii, A. I, Kasatkin, S. A, Golozubov, V. V., 2017. Đặc điểm địa hóa thạch học đá magma bazan và đặc điểm nguồn manti khu vực Biển Đông và lân cận trong Kainozoi. Tạp chí KHCN biển Tập 17, Số 4; 2017: 406-427 DOI: 10.15625/1859-3097/17/4/9258.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ Bộ số liệu kết quả đo vẽ địa chất cấu trúc địa chất ngoài thực địa. Lưu trữ trại trung tâm tư liệu viện Địa chất và Địa vật lý biển.
+ Bộ số liệu kết quả phân tích địa hóa, thành phần khoáng vật các mẫu đá thu thập ngoài thực địa và các biểu đồ liên quan. Lưu trữ trại trung tâm tư liệu viện Địa chất và Địa vật lý biển.
+ Sơ đồ phân bố trường ứng suất và cấu trúc địa chất khu vực. Lưu trữ trại trung tâm tu liệu viện Địa chất và Địa vật lý biển.
+ Sơ đồ độ sâu mặt Moho khu vực ven biển Nam Trung Bộ và kế cận tỷ lệ 1:500.000 theo số liệu dị thường trọng lực. Lưu trữ trại trung tâm tư liệu viện Địa chất và Địa vật lý biển.
+ Sơ đồ độ sâu điểm Currie khu ven biển Nam Trung Bộ và kế cận bằng sử dụng phương pháp phổ mật độ năng lượng số liệu dị thường từ. Lưu trữ trại trung tâm tư liệu viện Địa chất và Địa vật lý biển.
+ Mặt cắt cấu trúc tỷ lệ 1:500.000 khu ven biển Nam Trung Bộ và kế cận dựa trên kết quả phân tích số liệu trọng lực và địa chấn. Lưu trữ trại trung tâm tư liệu viện Địa chất và Địa vật lý biển.
+ Sơ đồ phân bố đá bazan khu vực ven biển và các đảo ngoài khơi Nam Trung Bộ. Lưu trữ trại trung tâm tư liệu viện Địa chất và Địa vật lý biển.
Mô hình tương tác giữa mantle và thạch quyển trong Kainozoi khu vực nghiên cứu. Lưu trữ trại trung tâm tu liệu viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Địa chỉ ứng dụng

Các kết quả phân tích địa hóa mẫu đá magma núi lửa và thành phần khoáng vật khi thu thập ngoài thực địa là các kết quả mới có ý nghĩa thực tiến cao. Chúng có quan trọng khi thực hiện nghiên cứu tìm kiếm khoáng sản kết hạch sắt mangan và khoáng sản khí khu vực thềm lục địa Nam Trung Bộ. Do đó, Tập thể tác giả kính đề nghị sử dụng trong dự án thuộc chương trình “Nghiên cứu KH&CN phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển” (KC09.07/16-20) của Bộ Khoa học và Công nghệ.

*Kiến nghị:
- Áp dụng thạch học và địa hóa đá magma trong thăm dò, tìm kiếm khoáng sản nội sinh đã được áp dụng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên phần lớn khối lượng công việc được thực hiện chủ yếu trên lục địa. Trong khoảng 20 năm trở lại, công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn trên biển đã được chú trọng nghiên cứu. Đây là định hướng quan trọng trong tương lai khi nguồn khoáng sản trên lục địa dần cạn kiệt. Kết quả nghiên cứu của đề tài là một phần bổ sung trong hồ sơ tài liệu nghiên cứu tìm kiếm thăm dò khoáng sản biển Việt Nam. Theo những kết quả đạt được, tập thể tác giả nhận thấy cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn trên biển, đặc biệt là những khoáng sản có nguồn gốc nội sinh (kết hạch sắt, mangan, đất hiếm...) liên quan tới các hoạt động phun trào magma núi lửa diễn ra trong Kainozoi.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".