Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng nhiệm vụ vệ tinh quan sát Trái đất có khả năng phối hợp hoạt động với vệ tinh VNREDSat-1

Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Thưởng
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu cụ thể của đề tài là thiết kế sơ bộ cho một hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất có khả năng phối hợp với vệ tinh VNREDSat-1. Vệ tinh này sau đây được gọi là VN-2

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
a) Đã thiết kế quỹ đạo một quả vệ tinh (gọi tắt là quả vệ tinh VN-2) phối hợp với vệ tinh VNREDSat-1 để tạo thành chùm vệ tinh với thời gian chụp lặp lại dưới 2 ngày.
Các yêu cầu về quỹ đạo của vệ tinh VN-2:

  • Vệ tinh VN-2 cần có quỹ đạo hoạt động đảm bảo một số yếu tố cơ bản tương tự như quỹ đạo của VNREDSat-1.
  • Cung cấp khả năng chụp ảnh toàn bộ vùng lãnh thổ Việt Nam và các vùng nằm trong khoảng vĩ độ từ +75o đến -75o.
  • Quỹ đạo vệ tinh VN-2 phải đảm bảo khả năng chụp lặp lại ngay ngày hôm sau so với ảnh đã chụp của vệ tinh VNREDSat-Quỹ đạo vệ tinh VN-2 phải đảm bảo thời gian liên lạc giữa trạm mặt đất với 2 vệ tinh có khoảng cách tối thiểu là 15 phút để vận hành an toàn.

b) Xây dựng một bộ tài liệu thiết kế sơ bộ một vệ tinh quan sát trái đất (VN-2) gồm thiết kế các phân hệ trên vệ tinh: nguồn, năng lượng, payload, thu phát vô tuyến, vật liệu, cơ khí,… có khả năng phối hợp được với vệ tinh VNREDSat-1.
c) Xây dựng bộ công cụ phần mềm mô phỏng quỹ đạo và lập lịch chụp ảnh cho hai vệ tinh
d) Công cụ phần mềm mô phỏng sản phẩm ảnh: tính toán và mô phỏng các thông số chất lượng ảnh vệ tinh dựa trên mô hình tạo ảnh của vệ tinh. Kết quả của công cụ này sẽ được sử dụng cho quá trình nâng cao chất lượng ảnh vệ tinh bằng cách xây dựng mô hình lan truyền ngược.

- Về ứng dụng:
Việc thực hiện thành công đề tài đã góp phần tiếp cận và làm chủ quy trình thiết kế hệ thống cho vệ tinh quan sát Trái đất, đặc biệt là với các yêu cầu đặc thù đầu vào như phối hợp về quỹ đạo và chụp ảnh. Đây sẽ là một bước chuẩn bị quan trọng cho việc đánh giá cũng như xây dựng và củng cố năng lực thiết kế hệ thống vệ tinh độc lập cho đội ngũ cán bộ, góp phần vào quá trình thiết kế và đánh giá các dự án tương tự sẽ được triển khai trong tương lai.
Các sản phẩm của đề tài có thể được sử dụng theo các cách sau đây:
- Chuyển giao toàn bộ.
- Chuyển giao từng phần
Chuyển giao quy trình phân tích, thiết kế

Một số hình ảnh của đề tài:

anh 102 1

anh102.2

Những đóng góp mới

Đề tài này là sự kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được của đơn vị, dự kiến sẽ góp phần không nhỏ vào việc đào tạo cán bộ về công nghệ vũ trụ, cụ thể là nâng cao năng lực các chuyên ngành hẹp sau đây:
- Phân tích, thiết kế hệ thống vệ tinh
- Phân tích, thiết kế nhiệm vụ và quỹ đạo
- Lập kế hoạch chụp ảnh cho vệ tinh
Chùm vệ tinh bao gồm vệ tinh VNREDSat-1 và VN-2 có thời gian chụp lặp lại trung bình trên lãnh thổ Việt Nam là khoảng 1 ngày với góc nghiêng chụp ảnh tối đa 35o.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
(1) Ngo Duy Tan, Nguyen Duc Hieu, Truong Tuan Anh, Nguyen Van Thuong, Tran Anh Duc and Vu Trung Kien. Orbit design for an Earth observation satellite in coordination with VNREDSat-1 for minimal combined revisit time over Vietnam. Internationnal Journal of Advanced Research in Engineering & Management (IJAREM) – ISSN: 2456-2033 (Vol.05, Issue 03, PP.01-11)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".