Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Hồng bằng công nghệ viễn thám và GIS

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Phạm Quang Vinh
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2016 - 2019
Tổng kinh phí 4.500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Kết hợp phương pháp viễn thám và GIS để xác định một số chất gây ô nhiễm nguồn nước mặt; hiển thị cập nhật các chỉ số ô nhiễm trên WebGIS cho các khu vực nghiên cứu.
- Đánh giá được khả năng chiết tách một số chất gây ô nhiễm nguồn nước sông bằng công nghệ viễn thám kết hợp GIS.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Quy trình công nghệ xử lý ảnh viễn thám nhằm chiết tách các thông số xác định nồng độ các chất ô nhiễm nước
+ Cơ sở dữ liệu vùng ô nhiễm nguồn nước của các khu vực nghiên cứu
+ WEBGIS theo dõi, cập nhật tình trạng ô nhiễm nước tại các khu vực nghiên cứu
- Về ứng dụng: Đề tài đã tổ chức chuyển giao kết quả và đạo tạo tập huấn cho Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ

Một số hình ảnh của đề tài:

anh 103 1

anh 103 2

Những đóng góp mới

Xây dựng quy trình công nghệ xử lý ảnh viễn thám nhằm chiết tách các thông số xác định nồng độ các chất ô nhiễm nước cho khu vực nghiên cứu.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
Using Landsat-8 Images for Quantifying Suspended Sediment Concentration in Red River (Northern Vietnam), đăng trên tạp chí Remote sensing, IF = 4.118, 2018
Developing algorithm for estimating chlorophyll-a concentration in the Thac Ba Reservoir surface water using Landsat-8 Imagery, đăng trên tạp chí Các KH về Trái đất, 1/2019
Nghiên cứu tính toán độ thấu quang của nước sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2A, đăng trên tạp chí Khoa học đo đạc bản đồ, 2018
- Các sản phẩm khác: Đào tạo 02 học viên cao học

Địa chỉ ứng dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ

*Kiến nghị:

- Để đánh giá được tiềm năng của việc sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu, giám sát chất lượng nước, cần tiến hành nghiên cứu thử nghiệm trên nhiều loại tư liệu ảnh khác nhau như Sentinel 3, ảnh siêu phổ…
- Cần bố trí thêm các trạm quan trắc tự động có kết nối với máy chủ đặt tại các tỉnh trong lưu vực sông Hồng, nhằm quan trắc, giám sát một cách nhanh chóng, kịp thời các thông số đánh giá chất lượng nước, cùng với phương pháp viễn thám tạo ra một mạng lưới quan trắc đồng bộ, rộng khắp cho toàn bộ lưu vực.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".