Nghiên cứu về hệ thống phục hồi sau thảm họa dựa trên nền tảng điện toán đám mây liên kết quốc tế

Chủ nhiệm đề tài ThS. NCVC. Trần Đức Thắng
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Thuộc chương trình Hợp tác với: Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung của nhiệm vụ là triển khai thực hiện một nghiên cứu về phục hồi hệ thống thông tin sau thảm họa (Disaster Recovery) dựa trên nền tảng điện toán đám mây, được phát triển trên cơ sở hợp tác với đối tác Hàn Quốc và thông qua các mục tiêu cụ thể sau:
- Triển khai một thử nghiệm mẫu về sử dụng điện toán đám mây phục vụ cho công tác nghiên cứu và giáo dục về mạng máy tính.
- Hợp tác xây dựng mô tình tính toán lý thuyết để phân tích hiệu năng của hệ thống đề xuất.
Phục hồi hệ thống thông tin trong hoàn cảnh xảy ra thảm họa.

Kết quả đạt được

1. Đã có 01 bài báo thuộc danh mục ISI (SCI)
2. Đã có 02 bài báo hội nghị quốc tế
3. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ (2018) với Luận văn liên quan đến đề tài.
4. Đã thực hiện đón đoàn Trường Đại học Konkuk – Hàn Quốc sang làm việc trong năm 2017
5. Đã thực hiện đoàn ra trong năm 2018 làm việc với đối tác Trường Đại học Konkuk – Hàn Quốc
6. Hoàn thành các chuyên đề phục vụ cho việc viết các bài báo.

Một số hình ảnh của đề tài:

anh104.1

anh104.2

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
- 01 bài báo thuộc danh mục ISI (SCI): A stochastic reward net-based assessment of reliability, availability and operational cost for a software-defined network infrastructure”, The Journal of Supercomputing (2019) Vol. 75, pp 4657-4683.
- 02 bài báo hội nghị quốc tế:
Model-Based Sensitivity of a Disaster Tolerant Active-Active GENESIS Cloud System - INISCOM 2017: Industrial Networks and Intelligent Systems pp 228-241
A Scalable Network Area Storage with Virtualization ICISS 2018: Information Science and System
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê nếu có):
- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Đào tạo: 01 Thạc sỹ (31/8/2018)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".