Nghiên cứu tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học từ các đối tượng sinh vật biển còn ít được nghiên cứu ở các vùng biển Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Cường
Đơn vị thực hiện Viện Hóa sinh biển
Thời gian thực hiện 2018 - 2019
Thuộc chương trình Hợp tác với Quỹ NCCB Nga
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

+ Kết hợp với phía đối tác trong xác định cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của các hợp chất thứ cấp phân lập được từ 01 loài sinh vật biển còn ít được nghiên cứu ở vùng biển Việt Nam;
+ Góp phần hợp tác đào tạo cán bộ theo hướng nghiên cứu.

Kết quả đạt được

+ Đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 06 hợp chất steroit từ 01 loài san hô còn ít được nghiên cứu Dendronephthya mucronata.
+ Đã đánh giá hoạt tính ức chế sản sinh NO của 06 hợp chất thu thập được trên dòng tế bào RAW264.7 được kích thích bằng LPS. Hai hợp chất 5α-pregn-20-en-3β-ol (DES2) và 5α-cholestan-3,6-dione (DES5) thể hiện hoạt tính trung bình với giá trị IC50 = 30.15 ± 1.05 và 35.97 ± 2.06 µM. Các hợp chất còn lại thể hiện hoạt tính yếu với giá trị IC50 nằm trong khoảng 52.74 ± 1.94 đến 78.95 ± 2.60 µM.
+ Đã cử được 02 cán bộ phía Việt Nam sang Nga học tập kinh nghiệm và trao đổi khoa học đồng thời đón 01 lượt cán bộ phía Nga vào Việt Nam trao đổi khoa học.

anhdetai35

Những đóng góp mới

Đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 01 hợp chất mới là 5-α-pregna-20-en-3,6-dione (DES1)

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
+ N. T. Ngoc, T. T. H. Hanh, N. X. Cuong, N. H. Nam, D. C. Thung, N. V. Ivanchina, N. H. Dang, A. A. Kicha, P. V. Kiem, and C. V. Minh. Steroids from Dendronephthya mucronata and their inhibitory effects on lipopolysaccharide-induced NO production in RAW64.7 cells. Chemistry of Natural Compounds, 2019, 55(6), 1090-1093.
+ Tabakmakher KM, Makarieva TN, Denisenko VA, Popov RS, Dmitrenok PS, Dyshlovoy SA, Grebnev BB, Bokemeyer C, von Amsberg G, Cuong NX. New Trisulfated steroids from the Vietnamese marine sponge Halichondria vansoesti and their PSA expression and glucose uptake inhibitory activities. Marine Drugs. 2019, 17(8), 445.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".