Nghiên cứu phương pháp và xây dựng thiết bị tối ưu hiệu suất hệ thống pin năng lượng mặt trời dưới điều kiện chiếu sáng không đồng nhất

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hoài Nam
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Năng lượng
Thời gian thực hiện 2018 - 2019
Tổng kinh phí 1000.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu phương pháp tối ưu công suất hệ thống pin năng lượng mặt trời dưới điều kiện chiếu sáng không đồng nhất;
- Chế tạo thiết bị và thử nghiệm, lắp đặt trên mô hình, hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời thực.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: 01 Bằng sáng chế được chấp nhận đơn, 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI, hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sỹ
- Về ứng dụng: có khả năng ứng dụng trong thực tế vận hành các hệ thống điện mặt trời sử dụng hệ lưu trữ điện nhằm nâng cao hiệu suất phát điện của hệ thống trong điều kiện chiếu sáng không đồng nhất.

Một số hình ảnh của đề tài:

3.DL-0000.01.18-19.1

3.DL-0000.01.18-19.2

3.DL-0000.01.18-19.3

Những đóng góp mới

- Đề xuất phương pháp giải quyết bài toán tối ưu tái cấu hình hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời nhằm đạt được hiệu suất phát điện tốt nhất trong điều kiện chiếu sáng không đồng nhất có xét tới ràng buộc số bước chuyển mạch là ít nhất.
- Sản xuất thử nghiệm thiết bị tái cấu trúc hệ thống các tấm pin quang điện.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố: 01 bài báo SCI
Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino Ninh Nguyen Quang, Pietro Romanoc Fabio Viol, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, “A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation”, Solar energy, Volume 188, 2019, Pages 1306-1319. (SCI)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: 01 bằng sáng chế được chấp nhận đơn
Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 36552/QĐ-SHTT
Ngày nộp: 23/04/2019
Chủ đơn: Viện Khoa học năng lượng
Tên sáng chế: Phương pháp và hệ thống tái cấu trúc kết nối của các tấm pin quang điện của hệ thống năng lượng mặt trời
- Các sản phẩm cụ thể: thiết bị tái cấu trúc kết nối các tấm pin quang điện và hệ thống 1kWp pin mặt trời có lắp đặt thiết bị tái cấu trúc. Hệ thống pin quang điện và thiết bị tái cấu trúc được lắp đặt thử nghiệm vận hành tại tầng 4 nhà A9, trụ sở Viện Khoa học năng lượng.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".