Nghiên cứu sự thay đổi biểu hiện gen aryl hydrocarbon receptor (Ahr) ở mức độ phiên mã của người nhiễm Dioxin tại Việt Nam và đánh giá mối liên quan của gen Ahr với bệnh lí do Dioxin gây ra Mã số đề tài: VAST02.01/15-16

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Trung Nam
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2015 - 2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được phương pháp xác định sự biểu hiện ở mức độ phiên mã của Ahr trong máu của người nhiễm dioxin.
- Xác định mối liên quan tiềm năng giữa thay đổi biểu hiện của Ahr và một số bệnh lý trên những người nhiễm dioxin.

Kết quả đạt được

- Về khoa học
•    Đã tiến hành phân tích 50 mẫu máu của người nhiễm dioxin với dữ liệu về bệnh lý và mức độ nhiễm dioxin
•    Thiết lập được quy trình xác định biểu hiện ở mức độ phiên mã của gen Ahr bằng phương pháp Realtime PCR.
•    Đã xác định được mức độ biểu hiện tương đối của gen Ahr giữa nhóm người nhiễm Dioxin và nhóm người không nhiễm Dioxin.
- Về ứng dụng
•    Kết quả của đề tài là cơ sở để đề xuất hướng chẩn đoán người nhiễm dioxin bằng cách xác định sự thay đổi biểu hiện của gen Ahr như một chỉ thị phân tử.

Một số hình ảnh của đề tài:

ntnam1

ntnam2

Những đóng góp mới

•    Đây là nghiên cứu đầu tiên khảo sát sự biểu hiện của gen Ahr giữa người nhiễm dioxin và người không nhiễm dioxin tại Việt Nam sử dụng phương pháp Realtime-PCR, cũng như đánh giá các bệnh liên quan đến những người nhiễm Dioxin tại Việt Nam. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất gen Ahr là một chỉ thị phân tử để chẩn đoán người nhiễm Dioxin tại Việt Nam.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố
1.    Chi Hung Nguyen, Taisuke Nakahama, Dang Tien Truong, Ha Hoang Chu, Hoang Van Luong, Tadamitsu Kishimoto, and Nam Trung Nguyen. Increased Expression of Aryl Hydrocarbon Receptor, Inflammatory Cytokines, and Incidence of Rheumatoid Arthritis in Vietnamese Dioxin-Exposed People. Journal of Immunotoxicology (in revision for publication)
2.    Nam Trung Nguyen, Taisuke Nakahama, Chi Hung Nguyen, Trang Thu Tran, Van Son Le, Hoang Ha Chu, Tadamitsu Kishimoto. 2015. Aryl hydrocarbon receptor antagonism and its role in rheumatoid arthritis. J Exp Pharmacol. 7:29-35.
3.    Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Hùng Chí, Trần Thu Trang, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà. 2015. Vai trò của dioxin receptor trong hệ thống miễn dịch - Từ nghiên cứu trên động vật đến việc ứng dụng trên người: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỷ niệm 40 năm (1975-2015) thành lập Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 10-11

- Các sản phẩm khác
•    Đào tạo được 02 Thạc sỹ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".