“Nghiên cứu, xử lý thuốc trừ cỏ và diệt khuẩn trong nước sinh hoạt ở khu vực nông thôn và miền núi bằng xúc tác quang hóa TiO2” Mã số đề tài: VAST 07.02/16-17

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Môi trường và năng lượng Mã số hướng: VAST 07
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-   Nghiên cứu, chế tạo được vật liệu TiO2 và TiO2 pha tạp nitơ phủ và bám dính trên hạt silicagel (TiO2/SiO2 và N-TiO2/SiO2).
-   Chế tạo và ứng dụng được hệ xúc tác quang hóa (qui mô 10L/ngày) để xử lý thành công thuốc trừ cỏ (2,4-D, paraquat) và diệt khuẩn (salmonella, coliform) trong nước sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi. 

Kết quả đạt được

-  Nghiên cứu, chế tạo được vật liệu TiO2 và TiO2 pha tạp nitơ phủ và bám dính trên hạt silicagel (TiO2/SiO2 và N-TiO2/SiO2).
-   Chế tạo và ứng dụng được hệ xúc tác quang hóa (qui mô 10L/ngày) để xử lý thành công thuốc trừ cỏ (2,4-D, paraquat) và diệt khuẩn (salmonella, coliform) trong nước sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi.

Một số hình ảnh của đề tài:

 

nthue1

nthue2

Những đóng góp mới

-    Nghiên cứu, chế tạo được vật liệu TiO2 và TiO2 pha tạp nitơ phủ và bám dính trên hạt silicagel (TiO2/SiO2 và N-TiO2/SiO2).
-   Chế tạo và ứng dụng được hệ xúc tác quang hóa (qui mô 10L/ngày) để xử lý thành công thuốc trừ cỏ (2,4-D, paraquat) và diệt khuẩn (salmonella, coliform) trong nước sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi.

Sản phẩm

•    Các bài báo đã công bố (liệt kê):
-    02 bài có chỉ số SCI-E
-    01 bài có chỉ số SCI-E đã được chấp nhận
-    04 bài trong nước
-    01 bài hội thảo quốc tế
•    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): không
•    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
-    Dung dịch sol-gel TiO2 màu trong, nồng độ Ti khoảng 6-9%, bám dính tốt trên bề mặt vật liệu ( 1,0 L)
-    Vật liệu TiO2/SiO2 và N-TiO2/SiO2 có tinh thể anatase TiO2 kích thước từ 10-25 nm (khối lượng vật liệu: đã dùng: 0,5 kg; còn lại 0,5kg).
-    Hệ thử nghiệm 10L/ngày (chế tạo bằng vật liệu inox với hệ thống đèn UV-365nm, điện, bơm, van, các ống quartz chứa vật liệu)
-    Các sản phẩm được lưu giữ tại Phòng Phân tích Chất lượng môi trường, Viện Công nghệ môi trường.
•    Các sản phẩm khác: 12 chuyên đề

Kiến nghị

-   ???c ti?p t?c phát tri?n h??ng nghiên c?u ? m?c hoàn thi?n h?n các quy trình công ngh? áp d?ng trong s?n xu?t l??ng l?n và tri?n khai ? quy mô th?c t? t?i m?t ??a danh c? th?.
-    Có th? liên danh v?i m?t s? doanh nghi?p ?? hoàn thi?n các s?n ph?m ? m?c “th??ng m?i hóa”.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".