“Rà soát phương án, giải pháp bảo vệ môi trường hoạt động nhận chìm ở biển của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1”

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2017 - 2017
Thuộc chương trình Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao.
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 580.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Đánh giá phương án, giải pháp bảo vệ môi trường Dự án nhận chìm ở biển vật liệu nạo vét luồng hàng hải, vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nhằm đưa ra kiến nghị với Chính phủ về khả năng thực hiện công tác nhận chìm.

Nội dung đề tài

Dự án nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đặt tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là một trong số các dự án hạ tầng trọng điểm, đã được đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 phê duyệt điều chỉnh bởi Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016. Để đưa Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 vào hoạt động, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển lên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đã thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép. Trên cơ sở các kết quả thẩm định và các giải pháp bảo vệ môi trường đã được Chủ đầu tư tiếp thu, bổ sung trong theo kiến nghị của thành viên Hội đồng thẩm định ngày 23/6/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép nhận chìm ở Biển số 1517/GP-BTNMT cho phép Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được phép nhận chìm vật liệu nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Sau khi Giấy phép nhận chìm ở biển được cấp, một số nhà khoa học, nhà quản lý, báo chí và dư luận xã hội có ý kiến phản biện, chưa hoàn toàn thống nhất với việc cho phép Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm vật liệu nạo vét do lo ngại việc nhận chìm có thể gây tác động xấu tới môi trường biển, đặc biệt là Khu bảo tồn biển Hòn cau và bãi cạn Breda.
Trước những ý kiến khác nhau nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan khoa học chuyên ngành khẩn trương xem xét đánh giá toàn diện tác động môi trường các giải pháp bảo vệ môi trường trong việc nhận chìm vật chất nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến cảng chuyên dùng của Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tại công văn số 7732/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính Phủ ngày 24/7/2017. Tại Công văn số 8070/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 02/8/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, khẩn trương xem xét, đánh giá toàn diện tác động môi trường các giải pháp bảo vệ môi trường trong việc nhận chìm vật chất tại vùng biển Bình Thuận.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thành lập Hội đồng chuyên ngành để thẩm định, góp ý hoàn thiện phương án, giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động nhận chìm vật liệu nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đồng thời phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường và mời chuyên gia nước ngoài để xem xét đánh giá toàn diện tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường trong việc nhận chìm vật chất nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.

Kết quả đạt được

- Đã đánh giá lại: Tính pháp lý của việc cấp giấy phép nhận chìm; sự phù hợp của: hệ sinh thái biển khu vực đề nghị nhận chìm; vật chất nhận chìm; vị trí nhận chìm; mô hình tính toán lan truyền ô nhiễm do hoạt động nhận chìm vật liệu nạo vét; và các giải pháp kỹ thuật thi công, ngăn chặn phát tán bùn ô nhiễm.
- Đã đưa ra được các kiến nghị tới chủ đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành và địa phương liên quan và Chính phủ để lựa chọn phương án phù hợp cho việc giải quyết vật liệu đề nghị nhận chìm nhằm hạn chế ảnh hưởng tới hệ sinh thái biển và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân xã Vĩnh Tân.

Một số hình ảnh của đề tài: 

tvtuyen5

tvtuyen4

tvtuyen2

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".